คุณภาพชีวิตที่ดี เลือกได้ แพทย์อาชีวอนามัย รพ.กรุงเทพ

< 1 นาทีในการอ่าน
คุณภาพชีวิตที่ดี เลือกได้ แพทย์อาชีวอนามัย รพ.กรุงเทพ

แชร์

ที่เฮลท์ดีไซน์เซ็นเตอร์ มีทีมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ที่มีความชำนาญ ความสามารถ พร้อมทีมแพทย์สหสาขาวิชาชีพที่ช่วยวางแผนกระบวนการเฝ้าระวังและป้องกันสุขภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงาน ที่สำคัญยังมีแผนช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับบริษัทในการรักษาพยาบาลในอนาคตอีกด้วย…ทีมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ รพ.กรุงเทพ


สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์อาชีวอนามัย โรงพยาบาลกรุงเทพ
เฮลท์ดีไซน์เซ็นเตอร์ ชั้น 5 อาคาร R (Rehabilitation)
เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 07.00 – 16.00 น.

แชร์