สุขภาพดีออกแบบได้ Health Design Center

< 1 นาทีในการอ่าน
สุขภาพดีออกแบบได้ Health Design Center

แชร์

ที่เฮลท์ดีไซน์เซ็นเตอร์ เราเข้าใจความแตกต่างของแต่ละบุคคล โดยเฉพาะสุขภาพไม่เพียงแค่แตกต่างตามเพศและวัย แต่ลึกกว่านั้นคือพฤติกรรมการใช้ชีวิตตลอดจนประวัติสุขภาพของคนในครอบครัว แพทย์พร้อมดูแล ออกแบบและวางแผนสุขภาพเฉพาะคุณ เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงและเสริมความมั่นใจในการใช้ชีวิต


สอบถามเพิ่มเติมที่
เฮลท์ดีไซน์เซ็นเตอร์
ชั้น 5 อาคาร R (Rehabilitation)
เปิดให้บริการทุกวันเวลา 07.00 น. – 15.00 น.

แชร์