ลมชักในเด็ก รู้ก่อนรักษาได้ไว

< 1 นาทีในการอ่าน
ลมชักในเด็ก รู้ก่อนรักษาได้ไว

แชร์

ศูนย์โรคลมชัก ระบบประสาท และสมองเด็ก รพ.กรุงเทพ เห็นความสำคัญของโรคลมชักที่มีอุบัติการณ์การเกิดในเด็ก 3 – 7 คนต่อประชากร 1,000 คน เมื่อเด็กเป็นโรคลมชักส่งผลต่อการเรียน พัฒนาการ การเข้าสังคมและการเลี้ยงดู รวมทั้งส่งผลต่อทุกคนในครอบครัว

ที่ รพ.กรุงเทพมีกุมารแพทย์ที่พร้อมให้การรักษาวินิจฉัยอย่างถูกต้องด้วยเครื่องมือทันสมัยที่สามารถช่วยทำให้คุณภาพชีวิตของเด็กและครอบครัวดีขึ้น หากเด็กมีอาการลมชักควรมาพบกุมารแพทย์ เพราะสมองรอไม่ได้


สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลกรุงเทพ
ชั้น 4 อาคาร B โรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดบริการทุกวัน เวลา 07.00 - 20.00 น.

แชร์