กิจกรรมบำบัด ศูนย์จิตรักษ์กรุงเทพ

2 นาทีในการอ่าน
กิจกรรมบำบัด ศูนย์จิตรักษ์กรุงเทพ

แชร์

การดูแลบำบัดฟื้นฟูสุขภาพจิต (Psychosocial Rehabilitation) ภายในศูนย์จิตรักษ์กรุงเทพ ประกอบด้วย จิตบำบัดหลากหลายรูปแบบ ทั้งจิตบำบัดรายบุคคล จิตบำบัดครอบครัว คู่สมรสบำบัด โดยบุคลากรมากประสบการณ์ หลากหลายกิจกรรมที่ถูกออกแบบให้ตรงตามความต้องการและความถนัดของแต่ละคน เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนา ทั้งยังเติมเต็มความสุข สนุกสนานและเสียงหัวเราะ หลายกิจกรรมยังช่วยให้บุคคลค้นหาศักยภาพและคุณค่าในตนเอง พัฒนาทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น อันจะนำไปสู่ความสุขความสำเร็จในชีวิต

กิจกรรมบำบัดทุกข์

การ บำบัดเข้มข้นด้วยกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Learning New Skills) ทั้งรูปแบบกลุ่มและการบำบัดรายบุคคล เหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคซึมเศร้า วิตกกังวล โรคไบโพล่าร์ หรือผู้เข้ารับการบำบัดการใช้สุรา และสารเสพติด (รวมทั้งบุหรี่) การบำบัดมีทั้งแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก โดยผู้ป่วยในสามารถเข้ารับการบำบัดเต็มรูปแบบต่อเนื่อง 3 สัปดาห์ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ผู้ป่วยนอกสามารถเลือกโปรแกรมที่เหมาะสมกับความต้องการ โดยผู้เชี่ยวชาญศูนย์จิตรักษ์กรุงเทพจะช่วยคุณเลือกโปรแกรมที่ช่วยให้คุณ พัฒนาศักยภาพเพื่อความสำเร็จสูงสุด

ตัวอย่างโปรแกรมบำบัด

 • Anger Management

 • Communication Skills

 • Relapse Prevention

 • Self Esteem

 • Assertiveness

 • Mastery

 • Conflict Resolution

 • รู้จักโรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล โรคไบโพล่าร์

 • CBT การปรับพฤติกรรม

 • Addiction

 • MI

 • การรักษาด้วยยาจิตเวช  เป็นต้น

 

กิจกรรมบำรุงสุข

photo

นอก จากการบำบัดด้วยการเรียนรู้พัฒนาตนเองเพื่อสุขภาพจิตที่ดีและรักษาโรคแล้ว ศูนย์จิตรักษ์กรุงเทพยังสนับสนุนให้ผู้ป่วยทำกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อการเติมเต็มความสุขให้กับชีวิต เสริมสร้างสุขภาพใจ ทั้งยังพัฒนาทักษะในการจัดการปัญหาต่างๆ ในชีวิตได้อย่างมีประสิทธภาพ

 

ตัวอย่างกิจกรรมบำรุงสุข 3 ด้าน

Healthy Life Style
ใจป่วยนำไปสู่กายป่วย การฟื้นฟูบำบัดใจจึงจำเป็นต้องดูแลสุขภาพกายให้แข็งแรงควบคู่ไปด้วย เพื่อความสมดุลทั้งกายและใจ (Life Balance)

 • Walk
 • Yoga, Tai Chi
 • Personal Trainer
 • Nutrition, Diet Control Consultation, Lunch Club
 • Fit and Firm for all age (3 weeks program) เป็นต้น

Stress Reduction มาคลายเครียดกันเถอะ
ความ เครียดทำให้กายเสื่อม อ่อนล้า นอนไม่หลับ คนมากมายหาวิธีคลายเครียดด้วยการดื่มเหล้า สูบบุหรี่ ซึ่งนอกจากจะเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ตรงจุด ยังก่อให้เกิดความเสี่ยงมากมายตามมา

ตัวอย่างโปรแกรม

 • Relaxation Technique (Muscle Relaxation, Breathing Exercise, Imagination)

 • Yoga

 • Hydrotherapy (Water Based Treatment)

 • Aromatherapy

 • Mind Fullness

 • Thai Massage   เป็นต้น


Art and Creativity
เมื่อ ใจป่วยความคิดจะตีบตัน หมดความคิดสร้างสรรค์ และแรงบันดาลใจ นอกจากกิจกรรมกลุ่มนี้จะช่วยให้คุณฝึกความคิด และจินตนาการ ยังช่วยให้คุณสุข สงบ และรู้สึกสบายใจสุดๆ อีกด้วย

ตัวอย่างโปรแกรม

 • Creative Art (Water Color Painting, สีอะคริลิค, สีไม้, สีเทียน)

 • Game Night

 • Clay Work

 • Movies Club

 • Gardening

 • Book Club

 • Music Therapy

 • Singing 

 • Cooking, Baking เป็นต้น

 

หมายเหตุ: กิจกรรมที่ดีควรจะทำให้คุณผ่อนคลาย และมีความสุขขณะทำมากกว่าการประเมินที่ความสวยงามของผลงาน นอกจากนี้ คุณจะภาคภูมิใจที่ได้ค้นพบว่าคุณมีความสามารถมากมายกว่าที่คุณคิด

ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จิตรักษ์กรุงเทพ พร้อมพาคุณค้นหาศักยภาพในตัวคุณ เติมเต็มความฝัน ความสุข ความสำเร็จ โดยทีมงานมากประสบการณ์ ประกอบด้วย จิตแพทย์ นักจิตวิทยา นักจิตบำบัด นักกิจกรรมบำบัด พยาบาลจิตเวช พร้อมดูแลคุณแล้ววันนี้

คำแนะนำสำหรับกิจกรรมบำบัด :

 1. โปรดทำการนัดหมายก่อนรับบริการอย่างน้อย 1 อาทิตย์ โทร.1719 (รับจำนวนจำกัด)

 2. กรุณาเตรียมเสื้อผ้า คู่มือกลุ่ม (ถ้ามี) ในวันกิจกรรมบำบัด

 


สอบถามเพิ่มเติมที่

แชร์