ประสบการณ์จริงของผู้เข้ารับการทำเลสิก ReLEx SMILE และ Femto

< 1 นาทีในการอ่าน
ประสบการณ์จริงของผู้เข้ารับการทำเลสิก ReLEx SMILE และ Femto

แชร์

ประสบการณ์จริงของผู้เข้ารับการทำเลสิก แบบ ReLEx Smile เทคโนโลยีไร้ใบมีด แผลเล็ก และ Vmax Femto
ศูนย์เลสิกกรุงเทพ ขอขอบพระคุณกำลังใจจากคนไข้ทุกท่านมา ณ ที่นี้

แชร์