โลกสดใสด้วยเลสิกไร้ใบมีด กับคุณกุลยา ดวงมณี

< 1 นาทีในการอ่าน
โลกสดใสด้วยเลสิกไร้ใบมีด กับคุณกุลยา ดวงมณี

แชร์

“ทำแล้วชีวิตมีความสุขมาก สะดวกสุด โลกสดใส ทำอะไรก็ได้

ตอนทำ ReLEx SMILE ชิลมาก แผลหายเร็ว พาดวงตาคู่ใหม่ลุยงานต่อได้ทันที”

คุณกุลยา ดวงมณี

หัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (Flight Purser)
ทำการรักษาด้วย ReLEx SMILE เลสิกไร้ใบมีด


แชร์