เจ็บข้อศอก กอล์ฟ และเทนนิส เป็นเหตุ

3 นาทีในการอ่าน
เจ็บข้อศอก กอล์ฟ และเทนนิส เป็นเหตุ

แชร์

   ท่านนักกอล์ฟ นักเทนนิส อาจจะเคยมีอาการเช่นนี้บ้าง เช่น ซ้อมกอล์ฟมากๆ แล้วค่อยๆ เจ็บบริเวณข้อศอก ใกล้ๆปุ่มกระดูกนูนๆด้านนอกหรือด้านในข้อศอก และบางครั้งตีแรงเกินไป หรือตีโดนพื้น(ขุดดิน) แล้วเจ็บขึ้นมาทันทีที่บริเวณข้อศอก มีอาการปวดมากขึ้นเวลาตีกอล์ฟหรือ เทนนิส บางครั้งตื่นเช้ากระดกข้อมือไม่ค่อยได้เนื่องจากเจ็บข้อศอกมาก และรู้สึกเหมือนแขนไม่ค่อยมีแรง แม้แต่จะยกแก้วกาแฟหรือเปิดประตูรถ ยนต์ หรือบางครั้งบิดผ้าก็ปวดมาก อาการเหล่านี้ เป็นอาการของเอ็นกล้ามเนื้อที่เกาะที่ปุ่มกระดูกข้อศอกอักเสบ เรียกว่า โรคเอ็นกล้ามเนื้ออักเสบบริเวณข้อศอก ซึ่งเป็นโรคที่พบบ่อยในนักกอล์ฟนักเทนนิส โดยเฉพาะในผู้เล่นที่มีอายุ มากกว่า 30 ปีขึ้นไป  

โรคเอ็นกล้ามเนื้ออักเสบ

      โรคเอ็นกล้ามเนื้ออักเสบบริเวณข้อศอกที่รู้จักกันดี มีชื่อเรียกโดยเฉพาะ ได้แก่ โรคข้อศอกเทนนิส หรือTennis elbow และโรคข้อศอกนักกอล์ฟ หรือ Golfer’s elbow เป็นโรคที่พบได้บ่อยในคนที่ใช้ข้อมือและข้อศอกมาก หรือในการทำงานไม่ว่าจะเป็นงานหนักหรืองานเบา แต่มีการใช้มือเกร็งในท่าซ้ำๆ และมีการกระดกข้อมือและเหยียดศอกอยู่เสมอ เช่น การปัดกวาดเช็ดถู การทาสี การตีกลอง การทำผม การใช้กรรไกรตัดกิ่งไม้ ตลอดจนการเล่นกีฬาต่างๆ โดยเฉพาะ กอล์ฟและ เทนนิส

สาเหตุโรคเอ็นกล้ามเนื้ออักเสบ

      สาเหตุที่สำคัญที่สุดที่ทำให้เกิดโรคเอ็นอักเสบ คือ ภยันตรายต่อเอ็นกล้ามเนื้อ โดยแรงตึง หรือการสะบัด หรือการใช้งานซ้ำ ๆ มากเกินไป  (overuse injury) ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเอ็นกล้ามเนื้อที่เกาะบริเวณข้อศอก ที่มีการบาด เจ็บระดับเซลล์ หรือถ้ารุนแรงมากก็อาจมีการฉีกขาดของเอ็นกล้ามเนื้อขึ้นได้  แต่ทั้งนี้อาจพบว่าอาการเหล่านี้เกิดขึ้นในโรคข้ออักเสบเรื้อรัง เช่น ผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ ก็ได้ 

อาการโรคเอ็นกล้ามเนื้ออักเสบ

       ผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บปวดบริเวณปุ่มกระดูกข้อศอก ตรงเอ็นกล้ามเนื้อที่เกิดการอักเสบ โดยเฉพาะเวลาเกร็งกล้ามเนื้อในการกระดกขื้อมือขึ้นหรือลง และมีจุดกดเจ็บในตำแหน่งเดียวกัน เวลาเกร็งกล้ามเนื้อกระดกข้อมือขึ้นหรือลง สู้กับแรงต้าน จะมีอาการปวดมากขึ้น ความรุนแรงของโรคก็แตกต่างกันไป อาจปวดเพียงเล็กน้อย หรือปวดมากจนไม่สามารถใช้แขนได้

       โรคข้อศอกเทนนิส Tennis elbow จะ ปวดบริเวณข้อศอกด้านนอกเวลาขยับหมุนข้อศอก เวลาสะบัดข้อมือขึ้นแรงๆ หรือเวลากำสิ่งของในมือ เช่น ลักษณะของการตีลูกเทนนิสแบคแฮนด์ เนื่องจากมีการอักเสบของเอ็นกล้ามเนื้อบริเวณปุ่มข้อศอกด้านนอก

        โรคข้อศอกนักกอล์ฟ Golfer’s elbow จะ ปวดบริเวณข้อศอกด้านในเวลาบิดศอก เข้าด้านในและกระดกข้อมือลง เช่นลักษณะของการสวิงกอล์ฟแรงๆ เนื่องจากมีการอักเสบของเอ็นกล้ามเนื้อบริเวณปุ่มข้อศอกด้านใน

        อาการเจ็บบริเวณข้อศอกด้านนอก พบในนักเทนนิสที่ตีแบคแฮนด์สะบัดข้อมือแรงๆและในนักกอล์ฟที่วงสวิงยังไม่ ค่อยถูกต้องนัก ตีโดนพื้นหรือซ้อมมากเกินไป มักจะเกิดการบาดเจ็บได้บ่อยในกรณีที่ไม่มีการวอร์มอัพ หรือบริหารยืดเหยียดเอ็นกล้ามเนื้อให้พร้อมก่อนที่จะซ้อมหรือออกรอบ การที่ เกิดการบาดเจ็บหรือการอักเสบที่ข้อศอกด้านนอกพบบ่อยกว่าด้านใน  เนื่องจากกล้ามเนื้อด้านหลังแขนท่อนล่างที่ใช้ในการกระดกข้อมือและเหยียด นิ้วมือมีต้นกำเนิดเป็นเอ็นกล้ามเนื้อที่เกาะรวมกันที่ปุ่มกระดูกข้อศอกด้าน นอก  กล้ามเนื้อกลุ่มนี้ในคนส่วนใหญ่มักจะไม่แข็งแรงมากนัก  และมีการยืดเหยียดได้น้อย ในการเล่นกอล์ฟหรือเทนนิสจึงจำเป็นต้องฝึกกล้าม เนื้อให้แข็งแรงและมีการยืดเหยียดที่ดี  ซึ่งจะสามารถเร่งความเร็วหัวไม้ได้

        อาการเจ็บบริเวณข้อศอกด้านใน มักพบในนักกอล์ฟที่ตีเก่งแล้ว  ตีได้ไกล เนื่องจากไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องวงสวิง  แต่ปัญหาเกิดจากการใช้กล้ามเนื้อมากเกิน หรือบ่อยเกิน พบบ่อยบริเวณข้อศอกขวาด้านใน (ในนักกอล์ฟมือขวา)

การรักษา

        หลังจากการเล่นหรือการใช้งานแล้วถ้ามีอาการปวดมากขึ้นมาทันที ควรใช้หลักการรักษา ด้วยการพัก (Rest)   ใช้ความเย็นประคบ (Ice)  ใช้ผ้ายืดพันป้องกันไม่ให้บวม (Compression) และวางข้อศอกสูงเวลานั่งหรือนอนโดยใช้หมอนรอง (Elevation)  หลังจากผ่านระยะเฉียบพลันแล้ว  อาการปวดน้อยลง และยุบบวมแล้ว  ก็ให้ค่อย ๆ เริ่มบริหารกล้ามเนื้อได้ อาจใช้ยารับประทานในกลุ่มต้านการอักเสบ หรือใช้ในรูปของยาทา ในบางรายที่ปวดมากๆอาจจะต้องมีการฉีดยาสเตียรอยด์ลดการอักเสบเฉพาะที่ และถ้ามีการบาดเจ็บซ้ำซากหรือเรื้อรังก็อาจจะต้องถึงขั้นผ่าตัดรักษา

การรักษาให้หายจำเป็นต้องพัก  รับประทานยา  และระหว่างรักษาต้องไม่ทำให้มีการบาดเจ็บซ้ำซ้อนเพิ่มขึ้น  มีนักกีฬาหลายท่านที่จำเป็นต้องซ้อมหรือแข่งขันทั้งๆที่ยังไม่หายดี  ถ้าอาการไม่มาก  ก็อาจจะใส่สายรัดพยุงรัดใต้ข้อศอกช่วยป้องกันไม่ให้มีการดึงรั้งบริเวณที่ เอ็นกล้ามเนื้ออักเสบมากเกินไป เป็นการลดการบาดเจ็บซ้ำซ้อน

การป้องกัน 

       การฟื้นฟูสมรรถภาพให้กลับมาเป็นปกติ  จำเป็นต้องบริหารยืดเหยียดกล้ามเนื้อแขนท่อนล่างให้แข็งแรงจึงจะกลับมาเล่น กอล์ฟหรือเทนนิส  หรือทำงานได้เหมือนเดิม   ถ้าไม่บริหารหรือฟื้นฟูสมรรถภาพให้กล้ามเนื้อแข็งแรงเพียงพอจะเกิดการบาด เจ็บซ้ำได้ง่ายและมีอาการบาดเจ็บเรื้อรัง

ท่าบริหารยืดกล้ามเนื้อ

ข้อแนะนำสำหรับนักกอล์ฟนักเทนนิส

  1. ท่านควรบริหารข้อมือ  ข้อศอกให้กล้ามเนื้อยืดเหยียดได้เต็มที่  ก่อนการซ้อมหรือการเล่นทุกครั้ง

  2. ควรบริหารกล้ามเนื้อแขนสม่ำเสมอทุกวัน เช่น  การบีบสปริงมืออย่างอ่อนๆหรือบีบลูกบอลนิ่มๆ  การใช้ตุ้มน้ำหนักขนาดเบาๆเพื่อช่วยให้กล้ามเนื้อหดตัวและยืดเหยียดตัว และ หมุนข้อมือให้แข็งแรง

  3. การบริหารต้องเริ่มต้นทีละน้อย ค่อยๆเพิ่มขึ้นและสม่ำเสมอ  ถ้ามีอาการผิดปกติระหว่างการบริหารต้องหยุดพัก

 

แชร์