มาตรการความปลอดภัย เมื่อต้องผ่าตัดฉุกเฉิน ในช่วง COVID-19

< 1 นาทีในการอ่าน
มาตรการความปลอดภัย เมื่อต้องผ่าตัดฉุกเฉิน ในช่วง COVID-19

แชร์

ในช่วงสถานะการณ์ COVID-19 รพ.กรุงเทพพร้อมรับมือ ด้วยมาตรการความปลอดภัยในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสทุกจุดบริการภายใน รพ. โดยเฉพาะผู้ป่วยที่จะต้องเข้าผ่าตัดฉุกเฉินด้วยมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดในทุกขั้นตอน ทั้งก่อน/ระหว่าง/หลังการผ่าตัดและ/หรือทำหัตถการ ทั้งนี้ เพื่อความอุ่นใจของผู้รับบริการ ญาติ และบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน


สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์ศัลยกรรม
ชั้น 1 อาคาร D โรงพยาบาลกรุงเทพ
ทุกวัน เวลา 08.00 - 20.00 น.

แชร์