ข้อควรปฏิบัติในการฉีดยาภูมิแพ้

1 นาทีในการอ่าน
ข้อควรปฏิบัติในการฉีดยาภูมิแพ้

แชร์

ข้อควรปฏิบัติในการฉีดยาภูมิแพ้

 

  1. งดฉีดยาภูมิแพ้ เมื่อท่านมีอาการไม่สบาย เจ็บป่วย หรืออ่อนเพลีย ดังต่อไปนี้ เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย ลมพิษ ปวดท้อง ท้องเสีย หรืออดนอน เป็นต้น

  2. ก่อนและหลังฉีดยาภูมิแพ้ 2 ชั่วโมง ห้ามออกกำลังกายอย่างหนักหักโหม

  3. ในระหว่างการฉีดยาภูมิแพ้ หากท่านได้รับยาลดความดันโลหิต ชนิด Beta Blocker กรุณาแจ้งให้แพทย์ทราบด้วยทุกครั้ง

  4. หลังฉีดยาภูมิแพ้ ควรนั่งรอดูอาการอย่างน้อย 30 นาที (อาการแพ้รุนแรงส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นช่วงนี้)

  5. กรุณามาฉีดยาในวันที่มีแพทย์ออกตรวจ ซึ่งควรมาก่อนเวลาปิดทำการอย่างน้อย 30 นาที

  6. ในวันมาฉีดยาควรพกยาแก้แพ้ของท่านติดตัวมาด้วยทุกครั้ง

 

หมายเหตุ 

  1. ข้อ 1 – 2 เนื่องจากจะเป็นการกระตุ้นให้แพ้ยาเพิ่มมากขึ้น

  2. ข้อ 3 เนื่องจากหากมีการแพ้ยารุนแรง ยาช่วยชีวิตจะไม่เกิดผล ดังนั้นแพทย์จะพิจารณาปรับขนาดยาฉีดภูมิแพ้ให้เหมาะสมสำหรับท่าน

  3. ข้อ 4 อาการแพ้รุนแรง คือ น้ำตาไหล คันมือคันเท้า ไอถี่ แน่นหน้าอก หายใจไม่สะดวก ลมพิษขึ้น

 


สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์โรคภูมิแพ้ และหอบหืด
ชั้น 3 อาคาร A โรงพยาบาลกรุงเทพ
วันจันทร์-พฤหัส และอาทิตย์ เวลา 8.00-17.00 น.
วันศุกร์-เสาร์  เวลา 8.00-16.00 น.

แชร์