ข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการฉีดยาภูมิแพ้

1 นาทีในการอ่าน
ข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการฉีดยาภูมิแพ้

แชร์

ข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการฉีดยาภูมิแพ้

  1. งด ฉีดยาภูมิแพ้ เมื่อท่านมีอาการไม่สบาย เจ็บป่วย หรืออ่อนเพลีย ดังต่อไปนี้ เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย ลมพิษ ปวดท้อง ท้องเสีย หรือ อดนอน เป็นต้น
  2. ก่อนและหลัง ฉีดยาภูมิแพ้ 2 ชั่วโมง ห้ามออกกำลังกายอย่างหนักหักโหม
  3. ในระหว่างการฉีดยาภูมิแพ้นั้น หากท่านได้รับยาลดความดันโลหิต ชนิด Beta blocker กรุณาแจ้งให้แพทย์ทราบด้วยทุกครั้ง
  4. หลังฉีดยาภูมิแพ้ ควรนั่งรอดูอาการอย่างน้อย 30 นาที (อาการแพ้รุนแรงส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นช่วงนี้)
  5. กรุณามาฉีดยาในวันที่มีแพทย์ออกตรวจ ซึ่งควรมาก่อนเวลาปิดทำการอย่างน้อย 30 นาที
  6. ในวันมาฉีดยาฯ ควรพกยาแก้แพ้ของท่านติดตัวมาด้วยทุกครั้ง

หมายเหตุ :

  1. ข้อ 1-2 เนื่องจากจะเป็นการกระตุ้นให้แพ้ยาเพิ่มมากขึ้น

  2. ข้อ 3 เนื่องจากหากมีการแพ้ยารุนแรง ยาช่วยชีวิตจะไม่เกิดผล ดังนั้นแพทย์จะพิจารณาปรับขนาดยาฉีดฯให้เหมาะสมสำหรับท่าน

  3. ข้อ 4 อาการแพ้รุนแรง คือ น้ำตาไหล คันมือคันเท้า ไอถี่ แน่นหน้าอกหายใจไม่สะดวก ลมพิษขึ้น

 


สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์โรคภูมิแพ้ และหอบหืด
วันจันทร์-พฤหัส และอาทิตย์ เวลา 8.00-17.00 น.
วันศุกร์-เสาร์  เวลา 8.00-16.00 น.

แชร์