ปัจจัยเสี่ยงหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

< 1 นาทีในการอ่าน
ปัจจัยเสี่ยงหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

แชร์

ปัจจัยสมรรถภาพทางเพศหย่อน

  • โรคเรื้อรังทางระบบหลอดเลือดและประสาท เช่น โรคควมดันโลหิต โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดตีบ เป็นต้น
  • โรคระบบต่อมไร้ท่อ ที่สำคัญคือ โรคเบาหวาน

  • โรคเกิดจากการผ่าตัด หรือภยันตรายต่าง ๆ เช่น การผ่าตัดรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก หรือกระเพาะปัสสาวะ โรคของไขสันหลัง 

  • โรคทางจิตใจ เช่น ความเครียด ความวิตกกังวล และภาวะซึมเศร้า 

 

รู้ได้อย่างไรว่าสมรรถภาพทางเพศหย่อน

การวินิจฉัยภาวะนี้ไม่ยาก คนที่เป็นจะรู้อยู่แก่ใจ แพทย์จะช่วยหาสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ โดยการซักถามจากประวัติ การตรวจร่างกาย และการตรวจทางห้องปฎิบัติการง่าย ๆ ดังนั้นหน้าที่ของผู้ป่วยคือบอกความจริงแก่แพทย์ให้มากที่สุด เพื่อประโยชน์ของตัวเอง


สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
ชั้น 3 อาคาร C โรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดให้บริการ ทุกวัน เวลา 08.00 – 15.00 น.

แชร์