ปัจจัยเสียงต่อการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

< 1 นาทีในการอ่าน
ปัจจัยเสียงต่อการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

แชร์

  • โรคเรื้อรังทางระบบหลอดเลือดและประสาท เช่น โรคควมดันโลหิต โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดตีบ เป็นต้น

  • โรคระบบต่อมไร้ท่อ ที่สำคัญคือโรคเบาหวาน

  • โรคเกิดจากการผ่าตัด หรือภยันตรายต่าง ๆ เช่น การผ่าตัดรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก หรือกระเพาะปัสสาวะ โรคของไขสันหลัง 

  • โรคทางจิตใจ เช่น ความเครียด ความวิตกกังวล และภาวะซึมเศร้า 

 

รู้ได้อย่างไรว่าสมรรถภาพทางเพศหย่อน

การวินิจฉัยภาวะนี้ไม่ยาก คนเป็นเองก็รู้อยู่แก่ใจแล้ว แพทย์จะช่วยหาสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ โดยการซักถามจากประวัติ การตรวจร่างกาย และการตรวจทางห้องปฎิบัติการง่าย ๆ ดังนั้นหน้าที่ของคนไข้คือบอกความจริงแก่แพทย์ให้มากที่สุด เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง

 


สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
ชั้น 3 อาคารโรงพยาบาลกรุงเทพ

แชร์