รู้ทันโรคข้อรูมาตอยด์

1 นาทีในการอ่าน
รู้ทันโรคข้อรูมาตอยด์

แชร์

โรครูมาตอยด์เป็นโรคข้ออักเสบเรื้อรังชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเด่นคือ มีการเจริญงอกงามของเยื่อบุข้ออย่างมาก เยื่อบุข้อนี้จะลุกลามและทำลายกระดูกและข้อในที่สุด โรคนี้ไม่ได้เป็นแต่เฉพาะข้อเท่านั้น ยังอาจมีอาการทางระบบอื่น ๆ อีก เช่น ตา ประสาท กล้ามเนื้อ เป็นต้น


รูมาตอยด์เป็นได้ทุกวัย

โรครูมาตอยด์สามารถเป็นได้กับทุกกลุ่มอายุตั้งแต่เด็กจนถึงวัยชรา แต่ส่วนใหญ่จะพบในผู้ป่วยวัยกลางคน และพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย


สาเหตุโรครูมาตอยด์

สาเหตุที่แท้จริงยังไม่เป็นที่ทราบแน่นอน แต่จากการศึกษาพบว่า โรคนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการติดเชื้อบางอย่างและมีส่วนเกี่ยวข้องกับพันธุกรรม


รักษารูมาตอยด์

  1. การใช้ยา ปัจจุบันมียามากมายที่ใช้ในการควบคุมและรักษาโรครูมาตอยด์ให้ได้ผลดี ยาเหล่านี้ ได้แก่ ยาแอสไพรินและยาต้านการอักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์
  2. การพักผ่อนและการบริหารร่างกาย
  3. การป้องกันไม่ให้ข้อถูกทำลายมากขึ้นเป็นสิ่งสำคัญ
  4. การผ่าตัด มีบทบาทในการรักษาโรครูมาตอยด์ในกรณีที่ข้อถูกทำลายไปมากแล้ว

สอบถามเพิ่มเติมที่
คลินิกโรคข้อและรูมาติสซั่ม
ชั้น 3 อาคาร B
เปิดบริการทุกวัน 07.00 - 16.00 น.

แชร์