วัดระดับความพร้อมในการเลิกเหล้าของคุณ

1 นาทีในการอ่าน
วัดระดับความพร้อมในการเลิกเหล้าของคุณ

แชร์

หยุดเหล้า เราทำได้

นักดื่มจำนวนมากยอมรับว่าเคยพยายามลดและเลิกดื่มแอลกอฮอล์ แต่ล้มเหลวไม่ประสบความสำเร็จจนในที่สุดอาจล้มเลิกความพยายามที่จะเลิกดื่ม มาวัดระดับความพร้อมในการเลิกเหล้าและเลิกดื่มเหล้ากัน

 • ข้อเท็จจริง
  จากการสำรวจประชากรไทยอายุ 15 – 60 ปี มีปัญหาการดื่มสุรามากถึง 5 ล้านคน (เยาวชนประมาณ 1 ล้านคน) น่าเป็นห่วงว่า มีผู้ติดสุราเข้ารับการบำบัดรักษาเพียง 2% เท่านั้น แม้การดื่มแอลกอฮอล์จะนำมาซื่งปัญหาสุขภาพมากมาย เช่น ตับแข็ง ตับอักเสบ สมองเสื่อม การงานเสียหาย ผลกระทบต่อการเงิน ครอบครัว และสังคมก็ยังมีนักดื่มจำนวนมากที่ยังคงดื่มอย่างต่อเนื่องจนนำไปสู่การติดเหล้า

 • เลิกดื่มเหล้ากัน
  เพราะเราเข้าใจว่าการเลิกดื่มทำได้ยาก แต่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ เราเชื่อว่าคุณทำได้ ด้วยกระบวนการอดเหล้าอย่างเป็นขั้นเป็นตอนด้วยมาตรฐานการดูแลบำบัดโดยผู้ชำนาญการ ตลอดจนกำลังใจจากคนรอบข้างและครอบครัว คุณจะสามารถควบคุมการดื่มได้มากขึ้น สุขภาพดีขึ้น และสามารถเลิกเหล้าได้ในที่สุด

 

เริ่มวันนี้เพื่อคนที่คุณรักและตัวคุณเอง

 

คุณดื่มมากเกินไปหรือเปล่า

 • ชาย ไม่ควรดื่มเกิน 4 แก้วต่อวัน ไม่ดื่มเลยสัปดาห์ละ 2 วัน

 • หญิง ไม่ควรดื่มเกิน 2 แก้วต่อวัน ไม่ดื่มเลยสัปดาห์ละ 2 วัน

 • หญิงมีครรภ์ ผู้ป่วยโรคบางโรค ผู้ติดแอลกอฮอล์ ไม่ควรดื่มเลย

 

ถ้าดื่มน้อยลงจะเกิดผลดีอย่างไร

 • สุขภาพดีขึ้น ผิวพรรณดี ดูเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้น

 • ตับที่ทรุดโทรมได้มีโอกาสฟื้นฟูสภาพ

 • สมาธิ ความคิด ความจำดีขึ้น

 • ลดความเสี่ยงต่อโรคร้าย เช่น โรคหัวใจ ตับแข็ง ความดันโลหิตสูง มะเร็ง เป็นต้น

 • ประหยัดและมีเงินเพื่อใช้จ่ายในสิ่งที่คุณต้องการ

 • ครอบครัวอบอุ่น ไม่ทะเลาะกัน

 • แบบอย่างที่ดีแก่ลูกหลานและสังคม

 • รู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง

 

ศูนย์จิตรักษ์ โรงพยาบาลกรุงเทพ พร้อมดูแลคุณตั้งแต่เริ่มตัดสินใจลด เลิกเหล้า ด้วยกระบวนการดูแลที่ได้มาตรฐาน เริ่มตั้งแต่การรักษาระยะถอนพิษ (Detox) การบำบัดฟื้นฟูต่อเนื่องด้วยการบำบัดรายบุคคลหรือรายกลุ่มที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและใจโดยทีมผู้ชำนาญการ ตลอดจนการป้องกันการกลับไปดื่มซ้ำ (Relapse Prevention) การสนับสนุนกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน (Self Help Group) เพื่อให้คุณมั่นใจว่าความพยายามครั้งนี้จะประสบความสำเร็จ


สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์จิตรักษ์ โรงพยาบาลกรุงเทพ
ชั้น 5 อาคาร C โรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดให้บริการ ทุกวัน เวลา 08.00 – 18.00 น.

แชร์