เลิกสูบบุหรี่ทำได้ตั้งแต่ตอนนี้

2 นาทีในการอ่าน
เลิกสูบบุหรี่ทำได้ตั้งแต่ตอนนี้

แชร์

จากการสำรวจพบว่า มีประชาชนที่สูบบุหรี่ถึง 10.8 ล้านคน เป็นชายกว่า 10 ล้านคน เป็นหญิงถึง 6 แสนคน เทียบอัตราส่วนเท่ากับ 20:1 ผู้สูบบุหรี่ร้อยละ 80 ต้องการเลิกสูบบุหรี่ เหตุที่การเลิกสูบบุหรี่ยาก เพราะว่ายาสูบมีสารที่เรียกว่า “นิโคติน” ใครก็ตามที่ได้รับสารเข้าไปจะเกิดการ“เสพติด” อย่างรุนแรง เมื่อคุณสูบ สูด หรือดมเข้าไป จะส่งผลต่อไปยังสมองและทำให้เริ่มติดบุหรี่


การสูบบุหรี่อย่างต่อเนื่องจะมีแต่โรคมารุมเร้าอยู่เสมอ โดยมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งปอดมากกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ 10 เท่า และมีโอกาสเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดสูงขึ้นอย่างมาก ความน่ากลัวยังไม่หมดเพียงเท่านี้ เพราะผู้หญิงที่สูบบุหรี่ขณะตั้งครรภ์มีโอกาสเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อทารกในครรภ์ มีโอกาสแท้งบุตรและสูญเสียบุตรได้ เพราะสารพิษจากบุหรี่ที่ถ่ายทอดจากกระแสเลือดของแม่ผ่านทางรกมายังทารกได้โดยตรง ผลจากการได้รับสารพิษจากควันบุหรี่ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม (บุหรี่มือสอง) ก็ล้วนเกิดความเสียหายต่อตนเองและคนรอบข้าง เลิกสูบบุหรี่ตั้งแต่วันนี้ ก่อนที่บุหรี่จะทำร้ายคุณและคนที่คุณรัก 


โรคที่มีส่วนเกี่ยวข้องจากการสูบบุหรี่

 • โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
 • โรคหัวใจและหลอดเลือด
 • โรคมะเร็ง
 • ผลต่อผู้ตั้งครรภ์
 • โรคที่ขาดเลือดไปเลี้ยงส่วนปลายนิ้วมือ และนิ้วเท้า
 • โรคต้อกระจก หรือต้อแก้วตา ที่อาจส่งผลให้ตาบอดได้
 • ความรู้สึก ความรับรู้เสื่อมลง
 • มีปัญหาเกี่ยวกับการย่อยอาหาร
 • มีปัญหาเกี่ยวกับช่องปากและฟันผลดีต่อผู้ที่เลิกสูบบุหรี่

 • ร่างกายค่อย ๆ ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอให้กลับมาดังเดิมได้
 • มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 • มีอายุยืนยาวขึ้น
 • โอกาสในการเกิดโรคต่าง ๆ ลดลง เมื่อเทียบกับผู้ที่ยังสูบอยู่


10 ปีให้หลัง

 • เซลล์ที่กำลังจะก่อตัวทำให้เกิดมะเร็งจะได้รับการกำจัดออกไป
 • ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งอื่น ๆ จะลดลง


15 ปีให้หลังและต่อ ๆ ไป

 • ความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดจะลดลงเท่ากับผู้ที่ไม่เคยสูบบุหรี่
 • ความเสี่ยงต่อการสูญเสียชีวิตด้วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังจะลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับผู้สูบบุหรี่อย่างต่อเนื่อง

 

โรงพยาบาลกรุงเทพพร้อมให้คำปรึกษาตั้งแต่เริ่มตัดสินใจที่จะเลิกสูบบุหรี่ถึง 1 ปี โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ผู้ชำนาญการที่จะคอยดูแล เอาใจใส่ ตลอดจนตรวจวินิจฉัยโรคต่าง ๆ ที่อาจเป็นอุปสรรคในการเลิกสูบบุหรี่ เช่น โรคซึมเศร้า วิตกกังวล ภาวะเครียด ฯลฯ โดยการติดตามผลอย่างใกล้ชิด เน้นการรักษาควบคู่กับกิจกรรมผ่อนคลาย เพื่อสุขภาพดี อาทิ การออกกำลังกาย การเล่นโยคะ ศิลปะบำบัด ดนตรีบำบัด กิจกรรมสันทนาการรายกลุ่ม/เดี่ยว ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด


สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์โรคปอด และระบบทางเดินหายใจ
ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดให้บริการทุกวัน 8.00-16.00 น.

แชร์