เลิกสูบ...ทำอย่างไร

2 นาทีในการอ่าน
เลิกสูบ...ทำอย่างไร

แชร์

จากการสำรวจพบว่า มีประชาชนที่สูบบุหรี่ถึง 10.8 ล้านคน เป็นชายกว่า 10 ล้านคน เป็นหญิงถึง 6 แสนคน เทียบอัตราส่วนเท่ากับ 20:1 ผู้สูบบุหรี่ร้อยละ 80 ต้องการเลิกสูบบุหรี่ เหตุที่การเลิกสูบบุหรี่ยาก เพราะว่ายาสูบมีสารที่เรียกว่า “นิโคติน” ใครก็ตามที่ได้รับสารเข้าไปจะเกิดการ“เสพติด” อย่างรุนแรง เมื่อคุณสูบ สูด หรือดมเข้าไป จะส่งผลต่อไปยังสมอง และทำให้เริ่มติดบุหรี่

บรรดาสิงห์อมควันทั้งหลาย ควรตระหนักว่า การสูบบุหรี่อย่างต่อเนื่องจะมีแต่โรคมารุมเร้าอยู่เสมอ โดยมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งปอดมากกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ 10 เท่า และมีโอกาสเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดสูงขึ้นอย่างมาก
ความน่ากลัวยังไม่หมดเพียงเท่านี้ เพราะผู้หญิงที่สูบบุหรี่ขณะตั้งครรภ์มีโอกาสเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อทารกในครรภ์ มีโอกาสแท้งบุตรและสูญเสียบุตรได้ เพราะสารพิษจากบุหรี่ที่ถ่ายทอดจากกระแสเลือดของแม่ผ่านทางรกมายังทารกได้โดยตรง
ผลจากการได้รับสารพิษจากควันบุหรี่ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม (บุหรี่มือสอง) ก็ล้วนเกิดความเสียหายต่อตนเองและคนรอบข้าง เลิกสูบบุหรี่ตั้งแต่วันนี้ ก่อนที่บุหรี่จะทำร้ายคุณและคนที่คุณรัก 

 

โรคที่มีส่วนเกี่ยวข้องจากการสูบบุหรี่

 • โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
 • โรคหัวใจและหลอดเลือด
 • โรคมะเร็ง
 • ผลต่อผู้ตั้งครรภ์
 • โรคที่ขาดเลือดไปเลี้ยงส่วนปลายนิ้วมือ และนิ้วเท้า
 • โรคต้อกระจก หรือต้อแก้วตา ที่อาจส่งผลให้ตาบอดได้
 • ความรู้สึก ความรับรู้เสื่อมลง
 • มีปัญหาเกี่ยวกับการย่อยอาหาร
 • มีปัญหาเกี่ยวกับช่องปากและฟัน

 

ผลดี ต่อ ผู้ที่เลิกสูบบุหรี่

 • ร่างกายค่อยๆซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอให้กลับมาดังเดิมได้
 • มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีอายุยืนยาวขึ้น
 • โอกาสในการเกิดโรคต่างๆ ลดลง เมื่อเทียบกับผู้ที่ยังสูบอยู่

10 ปีให้หลัง

 • เซลล์ที่กำลังจะก่อตัว ทำให้เกิดมะเร็ง จะได้รับการกำจัดออกไป
 • ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งอื่นๆ จะลดลง

15 ปีให้หลังและต่อๆ ไป

 • ความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด ที่จะลดลงเท่ากับผู้ที่ไม่เคยสูบบุหรี่
 • ความเสี่ยงต่อการสูญเสียชีวิตด้วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังจะลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับผู้สูบบุหรี่อย่างต่อเนื่อง

คลินิกส่งเสริมสุขภาพดี โรงพยาบาลกรุงเทพ

    พร้อมให้คำปรึกษาตั้งแต่เริ่มตัดสินใจที่จะเลิกสูบบุหรี่ถึง 1 ปี โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่จะคอยดูแล เอาใจใส่ ตลอดจนตรวจวินิจฉัยโรคต่างๆที่อาจเป็นอุปสรรคในการเลิกสูบบุหรี่ เช่น โรคซึมเศร้า วิตกกังวล ภาวะเครียด ฯลฯ โดยการติดตามผลอย่างใกล้ชิด เน้นการรักษาควบคู่กับกิจกรรมผ่อนคลาย เพื่อสุขภาพดี อาทิ

การออกกำลังกาย

 • การเล่นโยคะ
 • ศิลปบำบัด ดนตรีบำบัด
 • กิจกรรมสันทนาการรายกลุ่ม/เดี่ยว ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

สอบถามเพิ่มเติมที่

แชร์