ถาม – ตอบเรื่อง Moderna COVID-19 Vaccine

3 นาทีในการอ่าน
ถาม – ตอบเรื่อง Moderna COVID-19 Vaccine

แชร์

ถาม : Moderna COVID-19 Vaccine คือวัคซีนประเภทไหน

ตอบ : วัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา (Moderna COVID-19 Vaccine) คือ วัคซีนเอ็มอาร์เอ็นเอ-1273 (mRNA-1273) เป็นวัคซีนชนิดเอ็มอาร์เอ็นเอ (mRNA) ซึ่งเป็นนวัตกรรมล่าสุดในการผลิตวัคซีน พัฒนาโดยบริษัท ModernaTX, Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจัดเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันโควิด-19 สูงเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก


ถาม : Moderna COVID-19 Vaccine ปลอดภัยแค่ไหน

ตอบ : วัคซีน (Moderna) ได้รับการตรวจสอบจากองค์การยาแห่งสหภาพยุโรป (European Medicines Agency: EMA) และเป็นไปตามเกณฑ์ที่กลุ่มผู้ชำนาญการที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advisory Group of Experts on Immunization – SAGE) จากองค์การอนามัยโลกตั้งไว้

*โดย EMA ได้ประเมินข้อมูลประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวัคซีน Moderna แล้ว จึงอนุมัติให้ใช้ได้ทั่วสหภาพยุโรป นอกจากนี้ยังใช้ในหลายประเทศทั่วโลก เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น อิสราเอล เป็นต้น

**อย่างไรก็ตามต้องสังเกตอาการอย่างน้อย 15 นาทีหลังจากรับวัคซีนไปแล้ว สำหรับผู้ที่มีอาการแพ้รุนแรงทันทีหลังรับวัคซีนเข็มแรกไม่ควรรับวัคซีนเข็มต่อไป

***นอกจากนี้ในระยะยาว ยังคงต้องมีการติดตามอาการผู้รับวัคซีนไปแล้วอย่างต่อเนื่อง เพื่อดูว่ามีผลข้างเคียงหรืออาการไม่พึงประสงค์อื่น ๆ อีกหรือไม่


ถาม : Moderna COVID-19 Vaccine เหมาะกับใคร

ตอบ : Moderna COVID-19 Vaccine เหมาะกับผู้ที่อายุ 12 ปีขึ้นไป โดยเฉพาะ

 • ผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังและอาจมีความรุนแรงมากขึ้นเมื่อติดโควิด-19 เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหอบหืด โรคปอด โรคตับ และโรคไต
 • ผู้ที่ต้องทำงานด้านสาธารณสุข ใกล้ชิดกับผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อ หรืองานใด ๆ ที่ถือว่ามีความเสี่ยงรับเชื้อสูง
 • ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกัน ควรปรึกษาแพทย์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมก่อนรับวัคซีน
 • ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV เพราะอาจมีความรุนแรงมากขึ้นเมื่อติดโควิด-19
 • สตรีที่อยู่ระหว่างให้นมบุตร
 • สำหรับสตรีที่ตั้งครรภ์ควรปรึกษาแพทย์เป็นรายบุคคลก่อน

ถาม : Moderna COVID-19 Vaccine ไม่เหมาะกับใคร

ตอบ : Moderna COVID-19 Vaccine ไม่เหมาะกับ

 • ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 12 ปี ควรรอผลการศึกษาเพิ่มเติมก่อน
 • ผู้ที่มีอาการแพ้ทันทีหลังได้รับวัคซีนโควิด-19 ชนิด mRNA ทั้งการแพ้แบบรุนแรงและไม่รุนแรง เช่น มีผื่นคัน ลมพิษ ตาบวม หน้าบวม อึดอัดแน่นหน้าอก หายใจไม่สะดวก เป็นต้น ไม่ควรรับวัคซีนนี้
 • ผู้ที่พบว่ามีอาการแพ้หลังจากฉีดวัคซีนชนิดนี้เข็มแรกไปแล้ว ไม่ควรรับวัคซีนชนิดนี้เพิ่มเติม
 • ผู้ที่มีประวัติแพ้สารโพลีเอธิลีน ไกลคอล (Polyethylene Glycol: PEG) ซึ่งเป็นส่วนผสมในยาและเครื่องสำอางบางชนิด ซึ่งมีอยู่ในวัคซีนโควิดโมเดอร์นา
 • ผู้ที่มีประวัติแพ้สารพอลิซอร์เบต (Polysorbate) ซึ่งเป็นส่วนผสมในยาและเครื่องสำอางบางชนิด แม้จะไม่มีอยู่ในวัคซีนโควิดโมเดอร์นา แต่คุณสมบัติใกล้เคียงกับ PEG มาก จึงอาจเป็นอันตรายได้

ถาม : ผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นหลังฉีด Moderna COVID-19 Vaccine

ตอบ : อาการที่พบได้บ่อยคือ

 • ปวดหรือบวมบริเวณที่ฉีด สามารถประคบเย็นได้
 • หนาวสั่น เป็นไข้
 • อ่อนเพลีย ให้ดื่มน้ำและพักผ่อนให้เพียงพอ
 • ปวดศีรษะ
 • คลื่นไส้

*ผลข้างเคียงของวัคซีน (Moderna) อาจเริ่มแสดงออกภายใน 1 – 2 วันหลังจากรับวัคซีน โดยอาการจะค่อย ๆ ดีขึ้นใน 2 – 3 วัน สามารถรับประทานยาพาราเซตามอลบรรเทาอาการปวดหรือมีไข้ได้หากท่านไม่แพ้ยาดังกล่าว มีรายงานการเกิดอาการแพ้รุนแรงเฉียบพลัน (Anaphylaxis) หัวใจอักเสบหรือเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบหลังได้รับวัคซีนนี้ แต่พบได้น้อย


ถาม : คนติดเชื้อโควิด-19 สามารถฉีด Moderna COVID-19 Vaccine ได้หรือไม่

ตอบ : สำหรับผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 และต้องรักษาโดยการใช้ Monoclonal Antibodies หรือ Convalescent Plasma ให้รออย่างน้อย 90 วันหลังการรักษาจึงรับวัคซีนได้ ส่วนผู้ที่ไม่ได้รับ Monoclonal Antibodies หรือ Convalescent Plasma ให้ฉีดวัคซีนได้หลังผลตรวจเป็น Not Detect แล้วอย่างน้อย 1 เดือน และฉีดเพียง 1 เข็ม


ถาม : สามารถฉีด Moderna COVID-19 Vaccine เป็นเข็มที่ 2 โดยต่างชนิดกับเข็มแรก ได้หรือไม่

ตอบ : เนื่องจากการศึกษาเรื่องประสิทธิภาพและความปลอดภัยในปัจจุบันยังมีไม่เพียงพอ ทางโรงพยาบาลแนะนำให้ท่านรับวัคซีนเข็มที่ 2 ชนิดเดียวกับที่ท่านได้รับเข็มแรก และไม่แนะนำให้ฉีดวัคซีน Moderna COVID-19 เป็นเข็มที่ 2 แต่มีการศึกษาว่าอาจจะใช้ Moderna COVID-19 Vaccine เป็นเข็มที่ 2 ได้ในอนาคต หากข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป


ถาม : กรณีฉีดวัคซีน Sinovac หรือวัคซีน Sinopharm ครบแล้วทั้ง 2 เข็ม สามารถฉีด Moderna COVID-19 Vaccine ได้หรือไม่ และต้องฉีดกี่เข็ม

ตอบ : กรณีที่ท่านได้รับวัคซีน Sinovac หรือ Sinopharm ครบ 2 เข็ม ให้ฉีดวัคซีน Moderna COVID-19 Vaccine ห่างจากเข็มที่ 2 ของวัคซีน Sinovac หรือ Sinopharm เป็นเวลา 1-3 เดือน และควรฉีดวัคซีน Moderna COVID-19 Vaccine เป็นเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน 1 เข็ม


ถาม : กรณีฉีดวัคซีน AstraZeneca มาครบ 2 เข็ม สามารถฉีด Moderna COVID-19 Vaccine ได้หรือไม่ และต้องฉีดกี่เข็ม

ตอบ : สามารถฉีดได้ Moderna COVID-19 Vaccine หลังจากฉีด AstraZeneca ครบ 2 เข็มแล้วเป็นเวลา 3-6 เดือน โดยจะเป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน และแนะนำฉีด Moderna COVID-19 Vaccine เป็นเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน 1 เข็ม


ถาม : การฉีด Moderna COVID-19 Vaccine ฉีดกี่เข็มและห่างกันกี่วัน

ตอบ : การฉีด Moderna COVID-19 Vaccine ควรฉีด 2 เข็ม โดยเข็มที่ 2 จะฉีดเว้นระยะห่างจากเข็มแรก 4 สัปดาห์


Guideline การฉีดวัคซีนทางเลือก Moderna 
*** ข้อมูล ณ วันที่  23 มีนาคม 2565

แชร์