แม่ท้องต้องรู้ทัน COVID-19

1 นาทีในการอ่าน
แม่ท้องต้องรู้ทัน COVID-19

แชร์

เป็นที่ทราบโดยทั่วกันถึงการระบาดของไวรัส COVID-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลก นับวันยิ่งพบผู้ติดเชื้อมากขึ้น โดยมีทั้งผู้ติดเชื้อที่แสดงอาการหลังติดเชื้อเพียงไม่กี่วัน กับผู้ที่ได้รับเชื้อแต่ไม่แสดงอาการ ซึ่งมีโอกาสส่งต่อเชื้อถึงผู้อื่นได้โดยไม่รู้ตัว ยิ่งถ้าผู้ป่วยมีโรคประจำตัว เช่น ความดัน เบาหวาน โรคระบบทางเดินหายใจ โรคมะเร็ง หรือโรคหัวใจและหลอดเลือด ยิ่งทำให้ความรุนแรงของโรคเพิ่มขึ้น สำหรับหญิงตั้งครรภ์หรือคุณแม่ท้องเป็นอีกกลุ่มที่ต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงจนถึงวันที่เจ้าตัวน้อยลืมตาดูโลก


COVID-19 กับแม่ท้อง

ในช่วงตั้งครรภ์คุณแม่จะมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายมากกว่าช่วงปกติ เช่น ประสิทธิภาพการทำงานของปอดลดลง ปริมาณการใช้ออกซิเจนในร่างกายเพิ่มขึ้น ระบบภูมิคุ้มกันของแม่ท้องเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคระบบทางเดินหายใจได้ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของคุณแม่ขณะตั้งครรภ์นั้น ส่งผลให้หากเจ็บป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัดใหญ่จะมีความรุนแรงมากกว่าคนปกติ แม้ว่าข้อมูลปัจจุบันบ่งชี้ว่าแม่ท้องที่ติดเชื้อ COVID-19 จะมีอาการไม่ต่างจากคนปกติ แต่การรักษาก็จะมีความซับซ้อนกว่า เช่น ต้องคำนึงถึงอายุครรภ์ ภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น ภาวะคลอดก่อนกำหนด เป็นต้น

 

แม่ท้องต้องรู้ทัน COVID-19

แม่ท้องดูแลตัวเองอย่างไรช่วง COVID-19

 • หลีกเลี่ยงไม่อยู่ที่แออัดและใช้ตามมาตรการ SOCIAL DISTANCING
 • ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยแอลกอฮอล์
 • ใส่หน้ากากอนามัยสม่ำเสมอ
 • ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยที่ไอ จาม
 • ไม่ใช้มือสัมผัสบริเวณตา จมูก ปาก 
 • ห้ามใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ช้อนส้อม เป็นต้น
 • รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ เน้นอาหารสุก สะอาด
 • รับประทานวิตามินซีและวิตามินอีตามคำแนะนำของแพทย์
 • พักผ่อนนอนหลับให้ครบ 8 – 10 ชั่วโมงต่อวัน
 • ฟังเพลงหรือดูรายการบันเทิงที่ทำให้ผ่อนคลาย ไม่เครียด
 • หากแม่ท้องยังทำงานแนะนำให้ Work From Home ในช่วงสถานการณ์ COVID-19
 • หลีกเลี่ยงการใช้รถสาธารณะ เน้นใช้รถส่วนตัว

 

แม่ท้องควรระมัดระวังสุขภาพของตัวเองให้แข็งแรงอยู่เสมอ หากมีความกังวลและเกิดความผิดปกติของร่างกายสามารถปรึกษาแพทย์ที่ฝากครรภ์ได้ทันที

 


สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์สุขภาพสตรี
ชั้น 2 อาคาร D โรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00 - 20.00 น.

แชร์