กินผิด ชีวิตติดเบาหวาน

1 นาทีในการอ่าน
กินผิด ชีวิตติดเบาหวาน

แชร์

โรคเบาหวานเป็นโรคที่พบได้ทั่วโลกและมีอัตราการเพิ่มของผู้ป่วยทุกปี เมื่อเป็นเบาหวานระยะหนึ่งแล้วจะเริ่มมีโรคแทรกซ้อนอื่น ๆ ตามมา เช่น โรคทางระบบประสาท โรคเกี่ยวกับตา โรคหัวใจ และโรคไต เป็นต้น ซึ่งจะทำให้คุณภาพชีวิตแย่ลง การป้องกันโรคเบาหวานด้วยการตรวจค้นหาภาวะ Pre Diabetes จึงเป็นหนทางที่ลดการเกิดโรคเบาหวานและโรคแทรกซ้อนได้ดีกว่าการรักษา โดยผู้ที่เสี่ยงต่อโรคเบาหวานจะมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดสูงด้วย

 

สัญญาณเตือนเสี่ยงโรคเบาหวาน

 1. น้ำตาลหลังอดอาหาร (FPG) อยู่ระหว่าง 100 – 125 mg/dl
 2. ค่าน้ำตาลหลังจากดื่มน้ำตาล 75 กรัมที่ 2 ชั่วโมงอยู่ระหว่าง (OGTT) 140 – 199 mg/dl
 3. ค่าน้ำตาลเฉลี่ยสะสม (HbA1C) อยู่ระหว่าง 6.4 – 7 %


ทำไมต้องป้องกันโรคเบาหวาน

 1. หากไม่เป็นเบาหวานจะลดภาระทั้งตัวเอง ครอบครัว สังคม และประเทศ

 2. ผู้ที่มีน้ำตาลอยู่ระหว่าง 100 – 125 mg/dl มีโอกาสเป็นเบาหวานสูงมาก

 3. การตรวจค้นหาภาวะ Pre Diabetes ช่วยบ่งชี้การเป็นเบาหวานในอนาคต ซึ่งสะดวกและค่าใช้จ่ายไม่แพง ได้แก่ การตรวจน้ำตาลในเลือด การตรวจค่าน้ำตาลเฉลี่ย และการตรวจความทนทานต่อน้ำตาล (Oral Glucose Tolerance Test)

 4. การดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันโรคเบาหวานอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ไม่อดอาหาร ทานอาหารครบ 3 มื้อและทานให้ครบ 5 หมู่ ออกกำลังกายแบบต่อเนื่อง 20 – 30 นาที 5 วัน/สัปดาห์ หากดูแลตัวเองได้ดี ความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานจะลดลงถึงร้อยละ 58 (Reference Pre Diabetes Prevention Program 2002)


ใครเสี่ยงโรคเบาหวาน

 • อายุมากกว่า 45 ปี

 • อายุน้อยกว่า 45 ปี

 • ผู้ที่มีญาติสายตรงเป็นโรคเบาหวาน

 • ความดันโลหิตสูง

 • เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์

 • ไม่ออกกำลังกาย

 • รับประทานอาหารไม่เป็นเวลา ทานอาหารหวาน หรืออาหารฟาสต์ฟู้ดส์

 • ไขมันในเลือดสูง

 • โรคอ้วนหรือมี BMI ≥ 25 Kg/m2

 


สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์เบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ
ชั้น 2 อาคาร โรงพยาบาลกรุงเทพ
จันทร์ – ศุกร์ 7.00 - 16.00 น.
เสาร์ – อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ 7.00 – 16.00 น.

แชร์