การตรวจสุขภาพ ก่อนการวิ่งมาราธอน

3 นาทีในการอ่าน
การตรวจสุขภาพ ก่อนการวิ่งมาราธอน

แชร์

 ปัจจุบันกระแสการวิ่งนับว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะการวิ่งที่สม่ำเสมอส่งผลให้ผู้วิ่งมีสุขภาพและร่างกายที่แข็งแรง แต่สำหรับมือใหม่ที่พึ่งจะตัดสินใจออกวิ่ง หรือแม้กระทั่งผู้ที่วิ่งอยู่แล้วเป็นประจำ แต่ต้องการพัฒนาศักยภาพในการวิ่งขึ้นไป อาจจะต้องการวิ่งให้ได้ระยะทางที่ยาวขึ้น หรือต้องการใช้เวลาวิ่งให้น้อยลง เพื่อสร้างสถิติใหม่ คงจะต้องพิจารณาหลายๆ ปัจจัยประกอบกัน เพราะการเพิ่มการออกกำลังกายที่หนักขึ้นให้กับร่างกายนั้นอาจส่งผลร้ายอย่างที่เราไม่คาดคิด หากนักวิ่งมีภาวะหรือโรคบางอย่างซ่อนอยู่ โดยเฉพาะโรคหัวใจ เมื่อต้องออกแรงมากกว่าที่เคย นั่นหมายถึงความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตโดยไม่มีสัญญาณเตือนใดๆ หรือที่ศัพท์ทางการแพทย์เรียกว่า Sudden Cardiac Death อันเป็นอาการที่เกิดจากความผิดปกติของการเต้นของหัวใจ ซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอย่างกะทันหันที่พบบ่อยที่สุดในนักกีฬา โดยภาวะนี้เป็นภาวะที่ยากในการตรวจหาจากการตรวจคัดกรอง หรือตรวจสุขภาพโดยทั่วไป ดังนั้นสิ่งที่เป็นเป้าหมายสำคัญของการตรวจสุขภาพก่อนการออกกำลังกายและการวิ่งคือ การตรวจหาความเสี่ยงของโรคหัวใจ เป็นหลัก

      ล่าสุดในปี 2015 American College of Sports Medicine มีคำแนะนำในเรื่องการตรวจสุขภาพก่อนการออกกำลังกาย (Pre-participation screening) ว่าควรซักประวัติผู้รับการตรวจสุขภาพดังต่อไปนี้ 

  1. ความสม่ำเสมอในการออกกำลังกาย

  2. มีอาการที่เกี่ยวข้องกับโรคหัวใจ เช่น หน้ามืด เป็นลม เเน่นหน้าอก ใจสั่น หรือมีโรคเกี่ยวกับระบบเผาผลาญพลังงาน (Metabolic) และโรคไตหรือไม่

  3. ระดับความหนักที่ต้องการออกกำลังกาย

      เพื่อนำข้อมูลเหล่านี้มาประเมินความเสี่ยง เช่น ถ้าไม่ได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ หรือมีอาการส่อเสี่ยงของโรคหัวใจ และโรคอื่นๆ ดังกล่าว รวมทั้งหากต้องการเพิ่มการออกกำลังกายให้หนักขึ้นกว่าเดิม จำเป็นต้องได้รับการตรวจร่างกายจากแพทย์ เจาะเลือด และทำ Exercise Test ตามประวัติที่บ่งชี้ (เน้นเรื่องโรคหัวใจเป็นหลัก) ซึ่งเป้าหมายของการตรวจสุขภาพก่อนการวิ่งมีดังนี้

  1. เพื่อตรวจหาสภาวะต่างๆ ที่เป็นข้อห้ามในการออกกำลังกายด้วยการวิ่ง

  2. เพื่อตรวจหาสภาวะทางการแพทย์ หรือโรค (ที่สามารถรักษาได้) ซึ่งอาจมีผลรบกวนต่อการออกกำลังกายด้วยการวิ่ง

  3. เพื่อตรวจหาความเสี่ยงที่จะบาดเจ็บ หรือประวัติการบาดเจ็บที่ผ่านมา รวมไปถึงวิธีการฝึกที่ไม่ถูกต้อง

  4. เพื่อตรวจเช็คระดับความฟิตของร่างกาย ซึ่งมีผลต่อการจัดโปรแกรมการฝึกที่ถูกต้อง

  5. เพื่อเก็บเป็นข้อมูลพื้นฐานที่จะใช้อ้างอิงในอนาคต

กระบวนการตรวจสุขภาพ

       กระบวนการตรวจสุขภาพจะเริ่มจากการซักประวัติ และตอบคำถามเกี่ยวกับสุขภาพและการออกกำลังกาย (PAR-Q) สั้นๆ ประมาณ 6-7 ข้อ จากนั้นคนที่มีความเสี่ยงจะต้องตรวจร่างกาย X-ray เจาะเลือดตรวจแลป ตลอดจน Exercise stress test ตามข้อบ่งชี้ เพื่อดูภาวะของโรคหัวใจดังที่กล่าวมาข้างต้น หากไม่มีความเสี่ยงใดๆ ก็จะทำการตรวจวัดระดับความฟิต (Fitness testing) ซึ่งจะทำให้เห็นถึงสมรรถภาพร่างกายในด้านต่างๆ ของนักวิ่ง ไม่ว่าจะเป็น

       Inbody – วัดส่วนประกอบของร่างกาย กล้ามเนื้อ และไขมัน

       Sit and reach test – วัดความยืดหยุ่นของร่างกาย

       Balance test – วัดการทรงตัว

       Hand grip test – วัดแรงบีบมือ

       Jump test – วัดแรงกำลังขาสองข้าง

        รวมทั้ง Aerobic test (VO2 max test) เป้าหมายเพื่อวัดอัตราการใช้ออกซิเจนสูงสุดของร่างกายขณะออกกำลังกาย ที่เรียกว่า VO2 max หากใครมีค่านี้สูงก็แสดงว่ามีความฟิตมาก โดยการตรวจมีสองวิธี

  1. YMCA bicycling submaximal test โดยจะให้ผู้เข้าทดสอบปั่นจักรยาน เพิ่มความหนัก และนำค่าอัตราการเต้นของหัวใจมาคำนวณ VO2 max

  2. Oxycon direct gas analysis test เป็นการวัดค่าอัตราแลกเปลี่ยนออกซิเจน กับคาร์บอนไดออกไซด์ โดยสามารถวัด VO2 max ได้โดยตรง และแม่นยำกว่า

photo

เห็นอย่างนี้แล้ว ผู้มีหัวใจรักการวิ่งทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นนักวิ่งหน้าใหม่ หรือมืออาชีพที่ต้องการจะฝึกวิ่งให้ดีขึ้นกว่าเดิม ทั้งระยะทางและเวลา นอกจากสุขภาพร่างกายที่จะแข็งแรงจากการวิ่งอย่างสม่ำเสมอแล้ว การตรวจร่างกาย และความพร้อมก่อนการวิ่งก็สำคัญเช่นกัน อย่าลืมมาตรวจสุขภาพสำหรับนักวิ่งกันนะครับ

 

แชร์