ห้องผ่าตัดอัจฉริยะ Hybrid Operating Room Full Function

1 นาทีในการอ่าน
ห้องผ่าตัดอัจฉริยะ Hybrid Operating Room Full Function

แชร์

โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการผ่าตัดหัวใจของประเทศไทย ด้วย Hybrid Operating Room Full Function ห้องผ่าตัดอัจฉริยะที่สมบูรณ์แบบ


Hybrid OR. Full Function

จุดเด่นคือ การนำศักยภาพของห้องสวนหัวใจและห้องผ่าตัดหัวใจมารวมกัน เพื่อใช้ในการผ่าตัดร่วมกับการสวนหัวใจ หรือถ่ายภาพเสมือนหลอดเลือดหัวใจในขณะผ่าตัดได้อย่างต่อเนื่อง ใช้เตียงผ่าตัดหัวใจแบบพิเศษเช่นเดียวกับห้องสวนหัวใจที่สามารถปรับมุมและเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ พร้อมระบบการถ่ายภาพเอกซเรย์แบบ Flexmove-Heart Navigator และติดตั้ง Software Heart Navigator ที่สามารถถ่ายภาพหัวใจได้ทุกมุมอย่างละเอียด เพื่อให้ทีมแพทย์สามารถรักษากำหนดและชี้จุดในการผ่าตัดหรือทำหัตถการได้อย่างถูกต้องแม่นยำ และปลอดภัยมากขึ้น


ผู้ป่วยที่เหมาะสมจะใช้ Hybrid Operating Room  

  1. กลุ่มผู้ป่วยโรคหัวใจที่มีข้อจำกัดด้านอายุหรือมีโรคอื่นๆ ร่วมด้วยซึ่งต้องการเปลี่ยนลิ้นหัวใจโดยใช้สายสวน
  2. ​​ผู้ป่วยโรคหัวใจที่ต้องใช้สายสวนรักษาเส้นเลือดใหญ่โป่งพอง ซึ่งอาจต้องได้รับการผ่าตัดต่อเนื่องทันที
  3. ผู้ป่วยโรคอื่นๆ ที่ต้องการผ่าตัด และใช้อุปกรณ์เอกซเรย์ที่มีเทคโนโลยีสูงร่วมกันในการถ่ายภาพเสมือน เช่น  โรคทางหลอดเลือดสมอง โรคทางระบบประสาทที่ไขสันหลัง เป็นต้น  

หัตถกรรมที่เหมาะสมสำหรับห้องผ่าตัดไฮบริด

  • หัตถกรรมที่ต้องการทั้งการสวนสาย (intervention) และการผ่าตัด เช่น การเปลี่ยนลิ้นหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดใหญ่ (Percutaneous valve replacement), การซ่อมหลอดเลือดแดงใหญ่ด้วยผนังเทียม (Thoracic or abdominal stented grafts)
  • หัตถกรรมที่ต้องเปลิ่ยนจากชนิดหนึ่งไปอีกชนิดหนึ่ง
  • การฝังอุปกรณ์ เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจหรือเครื่องช่วยหัวใจทำงาน
  • หัตถกรรมฉุกเฉินบางอย่างเช่นการใส่ ECMO หรือ การเปิดหน้าอก ฉุกเฉิน

แชร์