พิธีลงนามความร่วมมือ “โครงการแลกเปลี่ยนความรู้และทักษะทางการแพทย์ด้านออโธปิดิกส์ ระหว่างศูนย์กระดูกและข้อกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ และแผนกศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด”

3 นาทีในการอ่าน
พิธีลงนามความร่วมมือ “โครงการแลกเปลี่ยนความรู้และทักษะทางการแพทย์ด้านออโธปิดิกส์ ระหว่างศูนย์กระดูกและข้อกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ และแผนกศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด”

แชร์

ในวันที่ 6 สิงหาคม 2557 ศูนย์กระดูกและข้อกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ และแผนกศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ได้ลงนามความร่วมมือในโครงการแลกเปลี่ยนความรู้และทักษะทางการแพทย์ด้านออโธปิดิกส์ เพื่อมุ่งเน้นความเป็นเงิศในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาทางกระดูกและข้อ โดยมุ่งพัฒนาความรู้ผ่านการศึกษาวิจัยตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาดังกล่าว การลงนามครั้งนี้จะนำมาซึ่งความร่วมมือในการศึกษา การวิจัย และการประชุมสัมมนาทางการแพทย์เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์

นายแพทย์สุทร บวรรัตนเวช ผู้อำนวยการอาวุโส ศูนย์กระดูกและข้อกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ กล่าวว่า ปัจจุบันนี้ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุทำให้พบปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ภาวะกระดูกพรุน ภาวะกระดูกหักที่เกิดจากโรคกระดูกพรุน โรคข้อเสื่อม เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ แม้ว่าการรักษาผู้ป่วยกระดูกเป็นหน้าที่หลักของศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์โดยทั่วไปอยู่แล้ว แต่ผู้ป่วยส่วนหนึ่งยังคงประสบปัญหาภายหลังการรักษา เช่น กระดูกติดผิดรูป กระดูกไม่ติด เกิดความพิการ มีอาการเจ็บปวด หรือไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เหมือนเดิม ปัญหาเหล่านี้ส่วนหนึ่งอาจเกิดจาก ผู้ป่วยได้รับการตรวจวินิจฉัยไม่ครบถ้วน การรักษาที่เกินความจำเป็น (Over treatment) หรือการรักษาที่น้อยกว่าที่สมควร (Under treatment) ซึ่งอาจเกิดจากศัลยแพทย์ขาดทักษะหรือความชำนาญ นอกจากนี้ปัญหาส่วนหนึ่งยังเกิดจากอุปกรณ์ในห้องผ่าตัดไม่พร้อม เนื่องจากการรักษาโรคทางด้านกระดูกนั้นมีความสลับซับซ้อน ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์จึงต้องศึกษาและฝึกฝนเพิ่มเติมจนมีทักษะและความชำนาญในการดูแลรักษาผู้ป่วยเพื่อให้เกิดผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพ

ในโอกาสนี้ ทางรพ.กรุงเทพมีความยินดีที่ได้ร่วมมือกับแผนกศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ในการลงนามความร่วมมือแลกเปลี่ยนความรู้และทักษะทางการแพทย์ด้านออโธปิดิกส์ เพื่อกำหนดกรอบความร่วมมือของศูนย์กระดูกและข้อกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ และแผนกศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ มหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ด ในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เพื่อการพัฒนาความก้าวหน้าในการวินิจฉัยและดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านกระดูกและข้อ ซึ่งทั้ง 2 องค์กรมุ่งประโยชน์ไปยังการให้การดูแลและรักษาอย่างมีคุณภาพและเป็นเลิศทางด้านออร์โธปิดิกส์ ข้อตกลงดังกล่าวประกอบไปด้วยความร่วมมือในการศึกษา การวิจัย และการประชุมสัมมนาทางการแพทย์เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์

ทั้งนี้โรงพยาบาลกรุงเทพ เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มีความพร้อมในด้านเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ทันสมัยตลอดจนมีบุคลากรทางการแพทย์ที่จะให้การดูแลและรักษาผู้ป่วยอย่างเต็มที่ ด้วยทีมแพทย์เฉพาะทาง นอกจากนี้เรายังได้ถ่ายทอดความรู้และเทคนิคต่างๆ ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อสร้างความชำนาญในการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วย ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นที่จะให้การดูแลสุขภาพของคนไทยให้มีความเท่าเทียมและได้มาตรฐานระดับสากลเกี่ยวกับแผนกศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์มหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ด

แผนกศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ มหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ด มุ่งเน้นความเป็นเลิศในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านออร์โธปิดิกส์และมุ่งพัฒนาความรู้ผ่านการศึกษาวิจัยทางคลินิก เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในระดับสากลในเรื่องการให้การศึกษาสำหรับบุคคลากรทางการแพทย์และยังได้รับรางวัลและการรับรองต่างๆ อย่างมากมาย เป็นศูนย์รวมความเชี่ยวชาญในหลายสาขาของออร์โธปิดิกส์ ไม่ว่าจะเป็นการรักษาและซ่อมแซมข้อต่อ การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม เวชศาสตร์การกีฬา การผ่าตัดกระดูกสันหลัง มือและข้อมือ การผ่าตัดข้อไหล่ ข้อศอก ข้อเท้ารวมถึงการฟื้นฟูและทำกายภาพบำบัด


เกี่ยวกับศูนย์กระดูกและข้อกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ

ศูนย์กระดูกและข้อ โรงพยาบาลกรุงเทพ ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านออร์โธปิดิกส์อย่างครบครันและครอบ คลุมในทุกช่วงอายุ โดยให้การรักษาด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านออร์โธปิดิกส์ในทุกอนุสาขา เช่น ผู้เชี่ยวชาญในการรักษากระดูกหัก การรักษาและซ่อมแซมข้อต่อ การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม การผ่าตัดทางมือและจุลศัลยศาสตร์ การรักษาโรคกระดูกในเด็กและเวชศาสตร์การกีฬา เป็นต้น พร้อมให้บริการผู้ป่วยด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อ ให้ได้ผลการรักษาที่ดีและมีประสิทธิภาพที่สุดเพื่อให้ผู้ป่วยหายดีและกลับไป ใช้ชีวิตตามปกติในเวลาอันรวดเร็ว

แชร์