งานประชุมวิชาการ BDMS Golden Jubilee Scientific Conference 2022

1 นาทีในการอ่าน
งานประชุมวิชาการ BDMS Golden Jubilee Scientific Conference 2022

แชร์

ผ่านไปแล้วกับ งานประชุมวิชาการออนไลน์ “BDMS Golden Jubilee Scientific Conference 2022” ภายใต้แนวคิด “BDMS Beyond 50 Years : Looking Towards The Centennial” ในวาระฉลองครบรอบ 50 ปี บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ (BDMS) ที่ได้เชิญชวนแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักรังสีเทคนิค นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด บุคลากรทางการแพทย์และผู้สนใจมาร่วมลงทะเบียนกว่า 2,575 คน ทั้งจากในเครือข่ายและบุคคลที่สนใจ เข้าร่วมฟัง แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ ในหัวข้อที่น่าสนใจกว่า 108 หัวข้อ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรชั้นนำของไทยและต่างประเทศ มากกว่า 150 ท่าน ในระหว่างวันที่ 18 – 21 ตุลาคม 2565 ผ่านเว็บไซต์ http://www.bdmsannualmeeting.com  

นอกจากการประชุมวิชาการทางการแพทย์  ยังได้รับความรู้ เสริมไอเดียไปกับ บริษัท Startup ที่มีศักยภาพทางเทคโนโลยี ที่สามารถนำมาประยุกต์เพิ่มขีดความสามารถในกระบวนการทำงานของท่านให้มีศักยภาพสู่การเป็น Smart healthcare มากยิ่งขึ้น ในงาน Startup Pitching for Smart Hospital 2022 

ปิดท้าย ขอแสดงความยินดีกับทีมที่ได้รับรางวัล President Award 2022 รางวัล BDMS Award 2022 ในแต่ละประเภท และรางวัล BDMS Innovator 2022 รวมไปถึงรางวัล BDMS Excellent Insurance Service Award 2022 และขอขอบคุณทุกทีมที่ทุ่มเท สร้างสรรค์ นำเสนอผลงานทางวิชาการการแพทย์ เพื่อสร้างสรรค์ ต่อยอดการพัฒนากระบวนการและยกระดับการให้บริการดูแลผู้ป่วย พร้อมทั้งส่งเสริม ต่อยอดนวัตกรรมทางการแพทย์ เพื่อพัฒนาให้วงการแพทย์ก้าวไกล มั่นคงและยั่งยืน

แชร์