โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ มีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA อย่างเคร่งครัด

< 1 นาทีในการอ่าน
โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่  มีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA อย่างเคร่งครัด

แชร์

โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่  มีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA อย่างเคร่งครัด

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

คลิก เพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์