เว็บไซต์ปลอมแอบอ้างจองวัคซีน Pfizer กับโรงพยาบาลกรุงเทพ

< 1 นาทีในการอ่าน
เว็บไซต์ปลอมแอบอ้างจองวัคซีน Pfizer กับโรงพยาบาลกรุงเทพ

แชร์

เนื่องจากมีเว็บไซต์ปลอมแอบอ้างการเปิดลงทะเบียนจองวัคซีน Pfizer และชำระเงินกับโรงพยาบาลกรุงเทพ

จึงขอเรียนให้ทราบว่า โรงพยาบาลฯ ยังไม่ได้ทำการเปิดให้ลงทะเบียน
จองวัคซีน Pfizer แต่อย่างใด และขอให้ทุกท่านติดตามข่าวสารผ่าน
ช่องทางการสื่อสารของโรงพยาบาลกรุงเทพเท่านั้น
เพื่อป้องกันข้อมูลที่ผิดพลาดและมิจฉาชีพ

ทั้งนี้ ขอความกรุณางดโทรสอบถามเพื่อสงวนคู่สายสำหรับผู้ป่วยและผู้ป่วยฉุกเฉินเท่านั้น

ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2564


ขอให้ติดตามข่าวสารของทางโรงพยาบาลกรุงเทพ ผ่านช่องทางดังนี้

แชร์