สำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ศึกษาดูงานศูนย์บริการผู้ป่วยชาวต่างชาติ โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่

1 นาทีในการอ่าน
สำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ศึกษาดูงานศูนย์บริการผู้ป่วยชาวต่างชาติ โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่

แชร์

คุณรัฐพงษ์ อำพันวงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล และคุณเจียระไน บุญประสาทสุข ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด กลุ่ม  โรงพยาบาลกรุงเทพ ให้การต้อนรับและร่วมบรรยายให้ข้อมูล กับคุณอภิชัย ธรรมเสริมสุข ผู้อำนวยการกองบัญชีประชาชาติ สำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รวมไปถึงผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบัญชีงบดุลแห่งชาติ และนักวิเคราะห์นโยบายที่เข้ามาศึกษาดูงานในโครงการศึกษาโครงสร้างการผลิตภาคบริการหลังวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ COVID-2019 ในด้านสถานการณ์และโครงสร้างการบริการทางการแพทย์และสุขภาพ ที่ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวต่างชาติ (IMS) ซึ่งมีศูนย์รองรับบริการผู้ป่วยต่างชาติครอบคลุมเกือบทุกชาติโดยทีมล่ามกว่า 26 ภาษา และเยี่ยมชมศูนย์บริการผู้ป่วยชาวอาหรับ (AMS) และศูนย์บริการผู้ป่วยชาวญี่ปุ่น (JMS) เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนจัดทำยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ในการพัฒนาให้ประเทศไทยมีการบริการทางการแพทย์และสุขภาพให้เป็นที่รู้จักและนำรายได้เข้าสู่ประเทศในอนาคต

แชร์