Neighborhood Club ชาวศูนย์วิจัยร่วมใจ...สานสัมพันธ์สู่สุขภาพดีกับโรงพยาบาลกรุงเทพ

1 นาทีในการอ่าน
Neighborhood Club ชาวศูนย์วิจัยร่วมใจ...สานสัมพันธ์สู่สุขภาพดีกับโรงพยาบาลกรุงเทพ

แชร์

โรงพยาบาลกรุงเทพจัดกิจกรรม Neighborhood Club ชาวศูนย์วิจัยร่วมใจ…สานสัมพันธ์ สู่สุขภาพดีกับโรงพยาบาลกรุงเทพ” เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีและร่วมส่งมอบสุขภาพดีกับเพื่อนบ้านในชุมชนรอบโรงพยาบาล พร้อมรับฟังความรู้สุขภาพที่น่าสนใจจากแพทย์หญิงแสงดาว อุประ ผู้อำนวยการศูนย์อาชีวอนามัย โรงพยาบาลกรุงเทพ ในหัวข้อ “รอบรู้พิษภัยอันตรายจากสารเคมีและความปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจำวัน” และความรู้เรื่องการคัดแยกขยะจากคุณสุวิกรานต์ อาสว่าง ผู้จัดการฝ่ายแม่บ้าน พร้อมทั้งร่วมปลูกต้นไม้ประดับฟอกอากาศ และฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ เพื่อเสริมเกราะภูมิคุ้มกันในช่วงฤดูฝน งานนี้ได้รับความสนใจจากเพื่อนบ้านที่มาร่วมงานเป็นจำนวนมากท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความอบอุ่น เพราะเราอยากเห็นทุกคนมีสุขภาพที่ดีไปอีกนานและอยู่เคียงข้างโรงพยาบาลอย่างยั่งยืน

แชร์