Neighborhood Club ชาวศูนย์วิจัยร่วมใจ...สานสัมพันธ์ สู่สุขภาพดีกับโรงพยาบาลกรุงเทพ

1 นาทีในการอ่าน
Neighborhood Club  ชาวศูนย์วิจัยร่วมใจ...สานสัมพันธ์ สู่สุขภาพดีกับโรงพยาบาลกรุงเทพ

แชร์

โรงพยาบาลกรุงเทพ ฉลองครบรอบ 50 ปี จัดกิจกรรม “Neighborhood Club ชาวศูนย์วิจัยร่วมใจ…สานสัมพันธ์ สู่สุขภาพดีกับโรงพยาบาลกรุงเทพ” เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีและร่วมส่งมอบสุขภาพที่ดีกับเพื่อนบ้านในชุมชนโดยรอบโรงพยาบาล โดยได้รับเกียรติจาก คุณแจ่มจันทร์ เหลืองสนิท ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกรุงเทพ ส่วนงานชุมชนสัมพันธ์ มาเป็นประธานเปิดงานและกล่าวต้อนรับ พร้อมจัดบรรยายให้ความรู้สุขภาพ “ดูแลตัวเองอย่างไร ให้ปลอดภัย เมื่ออยู่ในบ้าน” โดย พญ.สมจินตนา เอี่ยมสรรพางค์ ผู้อำนวยการแผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลกรุงเทพ ร่วม Workshop “เพลงพาเพลิน” กับทีมนักกายภาพบำบัด และฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ เสริมเกราะภูมิคุ้มกันในช่วงฤดูฝน งานนี้ได้รับความสนใจจากเพื่อนบ้านร่วมงานจำนวนมาก เพราะเราอยากเห็นทุกคนมีสุขภาพที่ดีอยู่เคียงข้างกับโรงพยาบาลไปอีกนาน ๆ 

แชร์