รพ.กรุงเทพ สำนักงานใหญ่ คว้า 3 รางวัลยิ่งใหญ่ จากงานประกาศผลและรับรางวัล “Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2021

1 นาทีในการอ่าน
รพ.กรุงเทพ สำนักงานใหญ่  คว้า 3 รางวัลยิ่งใหญ่ จากงานประกาศผลและรับรางวัล “Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2021

แชร์

รพ.กรุงเทพ สำนักงานใหญ่  คว้า 3 รางวัลยิ่งใหญ่ จากงานประกาศผลและรับรางวัล “Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2021

โดย พญ. เมธินี ไหมแพง รองประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม 1 และผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ เข้าร่วมรับรางวัลเกียรติยศ จากคุณสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ซึ่งโรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ คว้ารางวัล จำนวน 3 รางวัล ได้แก่

  1. รางวัลเกียรติยศสูงสุด “THE PINK GOLD of Muang Thai Life Assurance Hospital Awards”
  2. รางวัลอันดับ 1  รางวัลด้านการบริหารจัดการทางการแพทย์ ประเภทโรงพยาบาลขนาดใหญ่ : Commitment to Success Gold Award 
  3. รางวัลอันดับ 1 รางวัลด้านความร่วมมือระหว่างองค์กร ประเภทกลุ่มโรงพยาบาลขนาดใหญ่ : Collaboration Gold Award

ทั้งนี้บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการ “Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2021 ต่อเนื่องเป็นปีที่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการให้บริการด้านการประกันชีวิต และการประกันสุขภาพ โดยการคัดเลือกและมอบรางวัลเกียรติยศนี้กับโรงพยาบาลที่มีมาตรฐานการให้บริการ ที่มีประสิทธิภาพดีเยี่ยมตามเกณฑ์ของบริษัทฯ และลูกค้าที่มารับบริการ 

แชร์