สถานเอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย – สมาคมเกาหลีแห่งประเทศไทย และรพ.กรุงเทพ ร่วมลงนามความร่วมมือด้านการรักษาพยาบาล

1 นาทีในการอ่าน
สถานเอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย – สมาคมเกาหลีแห่งประเทศไทย และรพ.กรุงเทพ ร่วมลงนามความร่วมมือด้านการรักษาพยาบาล

แชร์

ฯพณฯ นายมุน ซึงฮย็อน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย ร่วมกับ คุณฮง จี ฮี รองนายกสมาคมเกาหลีแห่งประเทศไทย และ พญ.เมธินี ไหมแพง รองประธานคณะผู้บริหาร กลุ่ม  1 และผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการรักษาพยาบาล  ระหว่าง สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย สมาคมเกาหลีแห่งประเทศไทย และ กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ จำนวน 11 สาขา เพื่อให้บริการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลอย่างครบครัน รวมไปถึงการรักษาหากเกิดภาวะฉุกเฉิน ให้กับเจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์กรและประชาชนชาวเกาหลีใต้ ที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย และทีมแพทย์ พยาบาลสหสาขาที่มีความชำนาญการทางด้านต่าง ๆ เพื่อช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนชาวเกาหลีใต้ให้มีสุขภาพดียิ่งขึ้นไป ได้รับการดูแลทางด้านสุขภาพอย่างทั่วถึงและทันท่วงที

ทั้งนี้ สมาชิกของสมาคมชาวเกาหลีแห่งประเทศไทย และพนักงาน นักการฑูต ของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย รวมไปถึงประชาชนชาวเกาหลี สามารถเข้ารับบริการรักษาพยาบาลพร้อมรับสิทธิพิเศษตามเงื่อนไขที่กำหนด สอบถามการให้บริการได้ที่ โรงพยาบาลกรุงเทพ 11 สาขา ในทุกภูมิภาคต่าง ของประเทศไทย อาทิ รพ.กรุงเทพ สำนักงานใหญ่ รพ.กรุงเทพเชียงใหม่ รพ.กรุงเทพเชียงราย รพ.กรุงเทพพิษณุโลก รพ.กรุงเทพปากช่อง รพ.กรุงเทพหัวหิน รพ.กรุงเทพขอนแก่น รพ.กรุงเทพอุดร รพ.กรุงเทพภูเก็ต และ รพ.กรุงเทพสิริโรจน์ ภูเก็ต 

แชร์