โรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ่ผ่านการรับรองมาตรฐาน Joint Commission International, Gold Seal of Approval® เป็นครั้งที่ 6

1 นาทีในการอ่าน
โรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ่ผ่านการรับรองมาตรฐาน Joint Commission International, Gold Seal of Approval® เป็นครั้งที่ 6

แชร์

โรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ่ได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจาก Joint Commission International (JCI) ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับระดับโลกในการให้การรับรองโรงพยาบาลที่มีมาตรฐานระดับสูงด้านคุณภาพการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วย 

ซึ่งปีนี้โรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน Joint Commission International, Gold Seal of Approval® เป็นครั้งที่ 6 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา นับเป็นความภาคภูมิใจและการันตีความสำเร็จในการให้บริการทางการแพทย์เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดด้านสุขภาพ

โรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ่ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาและต่อยอดการให้บริการที่มีคุณภาพและทันสมัย เพื่อให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีอายุที่ยืนยาวอย่างมีความสุข

แชร์