แอบอ้างโรงพยาบาลกรุงเทพขายสินค้าออนไลน์

1 นาทีในการอ่าน
แอบอ้างโรงพยาบาลกรุงเทพขายสินค้าออนไลน์

แชร์

เนื่องจากปรากฏว่ามีการแอบอ้างนำภาพถ่ายของบุคลากรทางการแพทย์, ชื่อทางการค้า “โรงพยาบาลกรุงเทพ” และเครื่องหมายการค้า B+ / Bangkok Hospital ของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ประกอบการโฆษณาประชาสัมพันธ์เสนอขายผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านสื่อโซเซียลช่องทางต่างๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น skmb.shop, Jaleo, Hdhu-A และ Rahaf Fashion

บริษัทฯ จึงขอเรียนให้ท่านทราบว่า สินค้าดังกล่าวไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และบริษัทฯ, โรงพยาบาลกรุงเทพ และบุคลากรทางการแพทย์ ไม่เคยให้การรับรองคุณภาพ สรรพคุณหรือการใช้งานของสินค้า รวมทั้งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับสินค้าดังกล่าว ทั้งสิ้น

จึงขอท่านโปรดระมัดระวังและอย่าหลงเชื่อ

หากท่านมีข้อสงสัยอื่นใด หรือมีข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องดังกล่าว สามารถติดต่อบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ได้โดยตรง

ด้วยความปรารถนาดีจาก บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

แชร์