ประกาศเตือนเพจแอบอ้าง “ผู้แนะนำการลงทุน”

1 นาทีในการอ่าน
ประกาศเตือนเพจแอบอ้าง “ผู้แนะนำการลงทุน”

แชร์

เนื่องจากปรากฏว่ามีการแอบอ้างนำภาพถ่ายของผู้บริหารและเครื่องหมายการค้า/บริการ “BDMS” ของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ประกอบการโฆษณาประชาสัมพันธ์แนะนำและชักชวนให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมลงทุนซื้อหุ้นและกองทุนของกลุ่มโรงพยาบาลในเครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ผ่านสื่อโซเซียลช่องทางต่างๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น Facebook Page “ผู้แนะนำการลงทุนและ Line @065kosha เป็นต้น

บริษัทฯ จึงขอเรียนให้ท่านทราบว่าบริษัทฯ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์แนะนำและชักชวนให้เข้าร่วมลงทุนดังกล่าว เนื่องจากหุ้นของบริษัทฯ ใช้ชื่อย่อ “BDMS” นั้น จดทะเบียนและทำการซื้อขายในตลาดหุ้นผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (TSD) เท่านั้น

จึงขอท่านโปรดระมัดระวังและอย่าหลงเชื่อ

หากท่านมีข้อสงสัยอื่นใด หรือมีข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องดังกล่าว สามารถติดต่อบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ได้โดยตรง

ด้วยความปรารถนาดีจาก บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

แชร์