ประกาศและแจ้งเตือน เรื่อง การแอบอ้างชื่อ "โรงพยาบาลกรุงเทพ" ไปใช้เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์โดยไม่ได้รับอนุญาต

1 นาทีในการอ่าน
ประกาศและแจ้งเตือน เรื่อง การแอบอ้างชื่อ "โรงพยาบาลกรุงเทพ" ไปใช้เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์โดยไม่ได้รับอนุญาต

แชร์

เนื่องจากปรากฏว่ามีการแอบอ้างนำภาพถ่ายของบุคลากรทางการแพทย์, ชื่อทางการค้าโรงพยาบาลกรุงเทพและเครื่องหมายการค้า B+ / Bangkok Hospital ของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ประกอบการโฆษณาประชาสัมพันธ์เสนอขายผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านสื่อโซเซียลช่องทางต่างๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น Skbm.shop / Svnx.tt / แพทย์เฉพาะทาง รพ.กรุงเทพ / แพทย์ผิวหนัง โรงพยาบาลกรุงเทพ ประเทศไทย / สาขา – แผนกโรคภายใน – โรงพยาบาลกรุงเทพ

บริษัทฯ จึงขอเรียนให้ท่านทราบว่า สินค้าดังกล่าวไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และบริษัทฯ, โรงพยาบาลกรุงเทพ และบุคลากรทางการแพทย์ ไม่เคยให้การรับรองคุณภาพ สรรพคุณหรือการใช้งานของสินค้า รวมทั้งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับสินค้าดังกล่าว ทั้งสิ้น

จึงขอท่านโปรดระมัดระวังและอย่าหลงเชื่อ

หากท่านมีข้อสงสัยอื่นใด หรือมีข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องดังกล่าว สามารถติดต่อบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ได้โดยตรง

ด้วยความปรารถนาดีจาก บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

แชร์