รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ 
“Fracture Liaison Service..การดูแลผู้สูงอายุกระดูกสะโพกหัก”

1 นาทีในการอ่าน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ 
“Fracture Liaison Service..การดูแลผู้สูงอายุกระดูกสะโพกหัก”

แชร์

ตอกย้ำความมั่นใจในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุกระดูกสะโพกหัก รพ.กรุงเทพ และรพ.กรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ “Fracture Liaison Service” จากกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ในงาน Thailand FLS Forum & Workshop 2022 สำหรับโรงพยาบาลที่มีทีมสหสาขาวิชาชีพที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและคุณภาพในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะกระดูกสะโพกหักจากกระดูกพรุน นำทีมโดย นพ. วัชระ พิภพมงคล นพ. พิเชษฐ์ เยี่ยมศิริ พญ. พัณณิดา วัฒนพนม คุณชุติกาญจน์ สุวลาภา และคุณสุวรรณา มฤคี เป็นตัวแทนเข้ารับโล่ประกาศ เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2565 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพ สีลม

เพราะผู้สูงอายุมีความเสี่ยงสะโพกหักมากกว่าคนทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีภาวะกระดูกพรุนร่วมด้วย นอกจากจะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น แผลกดทับ ลิ่มเลือดอุดตัน และภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดแล้ว กระดูกสะโพกหักยังเพิ่มอัตราการเสียชีวิตในผู้สูงอายุ จากประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยสูงอายุกระดูกสะโพกหักตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 จนถึงปัจจุบัน รพ.กรุงเทพให้การดูแลผู้ป่วยสูงอายุกระดูกหักมากกว่า 500 ราย ภายใต้มาตรฐานระดับสากลโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ประกอบไปด้วย ทีมศัลยแพทย์กระดูกและข้อ ศัลยแพทย์อุบัติเหตุ อายุรแพทย์ผู้สูงอายุ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกายภาพ พยาบาล นักโภชนาการ เภสัชกร และทีมสหสาขาอื่นๆ โดยพร้อมให้การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยตลอด 24 ชม. มีกระบวนการดูแลผู้ป่วยตั้งแต่ห้องฉุกเฉินโดยทีมแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประเมินผู้ป่วยเพื่อวางแผนการผ่าตัดได้อย่างทันที พร้อมเทคนิคการผ่าตัดแผลเล็ก มีประสิทธิภาพได้ผลดี ช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็ว พักรักษาในโรงพยาบาลระยะสั้น ช่วยคืนการเคลื่อนไหวและเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี….เพื่อให้ผู้สูงอายุสุขทั้งกาย สบายทั้งใจ สมวัย Silver Age

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก: https://bit.ly/39AC843


แชร์