BDMS ร่วมกับกองทัพอากาศ จัดตั้ง โรงพยาบาลสนามบีดีเอ็มเอส

2 นาทีในการอ่าน
BDMS ร่วมกับกองทัพอากาศ จัดตั้ง โรงพยาบาลสนามบีดีเอ็มเอส

แชร์

BDMS ร่วมกับกองทัพอากาศ จัดตั้ง “โรงพยาบาลสนามบีดีเอ็มเอส สนามกีฬา ทอ. (ธูปะเตมีย์)” รองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มสีเหลือง เพื่อช่วยเหลือประชาชน พร้อมบรรเทาและตัดวงจรสู่การเจ็บป่วยรุนแรง

พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย นายแพทย์ ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และ แพทย์หญิง ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ร่วมตรวจความพร้อมโรงพยาบาลสนามบีดีเอ็มเอสฯ

โรงพยาบาลสนามบีดีเอ็มเอส สนามกีฬา ทอ. (ธูปะเตมีย์)

โรงพยาบาลสนามบีดีเอ็มเอส สนามกีฬา ทอ. (ธูปะเตมีย์) ได้รับการสนับสนุนอาคารสถานที่จากกองทัพอากาศ โดย BDMS ได้เข้าไปปรับปรุงพื้นที่ วางระบบโรงพยาบาลสนาม อุปกรณ์ทางการแพทย์ พร้อมจัดทีมบุคลากรทางการแพทย์ มีความพร้อมรองรับผู้ป่วย โควิด-19 ได้จำนวน 100 เตียง โดยรับผู้ป่วยกลุ่มสีเหลือง ซึ่งเป็นผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงปานกลาง ผ่านทีมแพทย์ของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เพื่อช่วยเหลือประชาชนและชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ป่วยโควิด-19 ที่เพิ่มมากขึ้นตามสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดรุนแรงในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลให้โรงพยาบาลต่างๆ ไม่สามารถจัดสรรเตียงเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ได้เพียงพอ

โรงพยาบาลสนามแห่งนี้ นอกจากจะมีระบบอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกแล้ว  BDMS ยังได้นำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ มีหุ่นยนต์อัจฉริยะ (เฮลท์ตี้บอท) จำนวน ตัว ที่จะช่วยนำส่งอาหารและยาให้แก่ผู้ป่วย เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ นอกจากนั้น ยังนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดูแลรักษาเพื่อลดการสัมผัสผู้ป่วย เป็นการจัดสรรบุคลากรทางการแพทย์ที่มีอยู่จำกัดให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด โดยทีมแพทย์ที่ประจำอยู่ ณ โรงพยาบาลสนามฯ และโรงพยาบาลในเครือข่าย BDMS จะตรวจและติดตามอาการ รวมทั้งพูดคุยกับผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดผ่านทางหน้าจอแบบออนไลน์ ส่งผลให้สามารถบริหารจัดการตามอาการของผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากผู้ป่วยมีอาการเข้าข่ายรุนแรงหรือเข้าขั้นวิกฤติ (สีแดง) ก็จะประสานงานกับโรงพยาบาลในเครือ BDMS เพื่อนำส่งผู้ป่วยที่มีอาการวิกฤติไปรักษาตัวต่อทันที

ทั้งนี้ โรงพยาบาลสนามบีดีเอ็มเอส สนามกีฬา ทอ. (ธูปะเตมีย์) ได้รับการสนับสนุนจาก มูลนิธิเวชดุสิตในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และหน่วยงานต่างๆ อาทิ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)มูลนิธิ ทองพูล หวั่งหลี และครอบครัวบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด และบริษัท วินบริดจ์ จำกัด เป็นต้น โดยได้ใบอนุญาตประกอบกิจการจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานโรงพยาบาลสนามตรงตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด สามารถเปิดให้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฏาคม 2564 เป็นต้นไป


แชร์