รพ.กรุงเทพ คว้ารางวัล Bangkok Life Assurance Smart Hospital Awards 2022

< 1 นาทีในการอ่าน
รพ.กรุงเทพ คว้ารางวัล Bangkok Life Assurance Smart Hospital Awards 2022

แชร์

โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ คว้า 2 รางวัลดีเด่น ในพิธีมอบรางวัล Bangkok Life Assurance Smart Hospital Awards 2022 ของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) คือ รางวัลดีเด่นด้านความร่วมมือระดับองค์กรและรางวัลพิเศษด้านการสนับสนุนการให้บริการลูกค้าในช่วงสถานการณ์โควิดโดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นประธานในการมอบรางวัล ให้กับ พญ. เมธินี ไหมแพง รองประธานคณะผู้บริหาร กลุ่ม 1 และผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ พร้อมด้วย พญ. อันธิกา แจคเกอลีน ไคลน์ ผู้อำนวยการฝ่าย UM Insurance & Product Development เป็นตัวแทนรับรางวัลในโอกาสนี้ 

โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ คว้า 2 รางวัลดีเด่น ในพิธีมอบรางวัล Bangkok Life Assurance Smart Hospital Awards 2022 ของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) คือ “รางวัลดีเด่นด้านความร่วมมือระดับองค์กร” และ “รางวัลพิเศษด้านการสนับสนุนการให้บริการลูกค้าในช่วงสถานการณ์โควิด” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นประธานในการมอบรางวัล ให้กับ พญ. เมธินี ไหมแพง รองประธานคณะผู้บริหาร กลุ่ม 1 และผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ พร้อมด้วย พญ. อันธิกา แจคเกอลีน ไคลน์ ผู้อำนวยการฝ่าย UM Insurance & Product Development เป็นตัวแทนรับรางวัลในโอกาสนี้

แชร์