โรงพยาบาลกรุงเทพเปิดให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 สำหรับผู้ที่จองคิวผ่านระบบหมอพร้อม ณ หน่วยบริการฉีดวัคซีน COVID-19 โรงพยาบาลกรุงเทพ ซอยศูนย์วิจัย

< 1 นาทีในการอ่าน
โรงพยาบาลกรุงเทพเปิดให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 สำหรับผู้ที่จองคิวผ่านระบบหมอพร้อม ณ หน่วยบริการฉีดวัคซีน COVID-19 โรงพยาบาลกรุงเทพ ซอยศูนย์วิจัย

แชร์

โรงพยาบาลกรุงเทพเปิดให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 สำหรับผู้ที่จองคิวผ่านระบบหมอพร้อม ณ หน่วยบริการฉีดวัคซีน COVID-19 โรงพยาบาลกรุงเทพ ซอยศูนย์วิจัย

 
ด้วยมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุด มีการจัดพื้นที่เว้นระยะห่างตามมาตรฐานที่ภาครัฐกำหนด พร้อมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันโควิด-19 และคำแนะนำหลังรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อให้ทุกท่านมั่นใจในบริการของเรา

แชร์