นาวาอากาศเอก (พิเศษ) นพ.ไพศาล จันทรพิทักษ์ รับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย จาก มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

1 นาทีในการอ่าน
นาวาอากาศเอก (พิเศษ) นพ.ไพศาล จันทรพิทักษ์ รับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย จาก มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

แชร์

ขอแสดงความยินดี กับ นาวาอากาศเอก(พิเศษ) นพ.ไพศาล จันทรพิทักษ์ รับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย จาก มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) นพ.ไพศาล จันทรพิทักษ์ เป็นศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ที่เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การกีฬา และมีบทบาทสำคัญในการพัฒนางานวิทยาศาสตร์การกีฬาของประเทศไทยและต่างประเทศ มาตลอดชีวิตการทำงาน ทำหน้าที่แพทย์ประจำทีมฟุตบอลทีมชาติไทย ทีมฟุตบอลทหารอากาศ และนักกีฬาทีมชาติประเภทอื่นๆ เป็นประธานคณะกรรมการฝ่ายแพทย์ของสมาคมกีฬาฟุตบอลและคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการฝ่ายแพทย์และตรวจโด๊ปของเอเอฟซีและฟีฟ่า มีส่วนผลักดันให้ BASEM – BANGKOK HOSPITAL ได้รับการรับรองจากฟีฟ่าให้เป็น FIFA Medical Center of Excellence เป็นแห่งเดียวในประเทศไทยและอาเซี่ยน จาก 49 แห่งทั่วโลก ด้วยผลงานอันมีคุณูปการต่อวงการวิทยาศาตร์การกีฬาที่โดดเด่นในระดับชาติและนานาชาติ จึงได้รับการยกย่องจากคนในวงการกีฬาของไทย ให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงานมาโดยตลอด

ในนามของคณะผู้บริหาร แพทย์ และพนักงานของโรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ขอร่วมแสดงความยินดี กับ นาวาอากาศเอก (พิเศษ) นพ.ไพศาล จันทรพิทักษ์ ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ สายกิจกรรมพิเศษ ที่ได้รับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย ประจำปีการศึกษา 2564 จาก สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา นับเป็นเกียรติประวัติที่น่าเชิดชู ในการเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิและทรงคุณค่าแห่งวงการแพทย์เวชศาสตร์การกีฬาของไทยและองค์กรของเรา

แชร์