ประชุมวิชาการ Asia-Pacific Extracorporeal Life Support Organization 2019 (APELSO2019)

1 นาทีในการอ่าน
ประชุมวิชาการ Asia-Pacific Extracorporeal Life Support Organization 2019 (APELSO2019)

แชร์

ขอเชิญแพทย์และเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เข้าร่วมประชุมวิชาการ Asia-Pacific Extracorporeal Life Support Organization 2019 (APELSO2019)

ในระหว่างวันที่ 20 – 22 พฤศจิกายน 2019 ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย โดยในงานจะแบ่งหัวเรื่องเป็นสองส่วนรคือ advanced treatment for severe respiratory failure และ the mechanical support for acute and chronic heart failure ในระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2019 และ Pre Congress Workshop ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2019 ที่ BDMS Training Center for Clinical Skills Workshop โรงพยาบาลกรุงเทพ ซอยศูนย์วิจัย โดยครอบคลุ่มตั้งแต่ Cannulation workshop, Basic and Advanced ECMO และ Neonatal and Pediatric ECMO นอกจากนี้ ยังมี session พิเศษสำหรับพยาบาลและนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกด้วย

 

APELSO2019

 

สำหรับท่านที่สนใจ สามารถตรวจสอบเนื้อหาการประชุมได้ที่ www.apelso.com

แชร์