4.5 ชม. ชั่วโมงทอง ลดความเสี่ยงเลี่ยงอัมพฤกษ์อัมพาต เพิ่มโอกาสรอดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)

< 1 นาทีในการอ่าน
4.5 ชม. ชั่วโมงทอง ลดความเสี่ยงเลี่ยงอัมพฤกษ์อัมพาต เพิ่มโอกาสรอดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)

แชร์

เพราะโรคหลอดเลือดสมอง เป็นโรคร้ายที่คร่าชีวิตประชากรไทยเป็นอันดับสองรองจากโรคมะเร็ง และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะประชากรที่อายุต่ำกว่า 60 ปีเยอะขึ้น เพราะฉะนั้นไม่ใช่โรคของคนแก่ แต่เป็นโรคที่คนวัยทำงาน วัยเสาหลักของครอบครัวสามารถเป็นได้

t

ทั้งนี้ รพ.กรุงเทพ อยากรณรงค์ให้เห็นความสำคัญ จึงจัดงานสัมภาษณ์ “4.5 ชม. ชั่วโมงทอง ลดความเสี่ยงเลี่ยงอัมพาต เพิ่มโอกาสรอดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง” นำโดย นพ.ชาญพงค์ ตังคณะกุล ผู้อำนวยการศูนย์สมองและระบบประสาทกรุงเทพ รพ.กรุงเทพ พร้อมด้วยทีมพยาบาลและนักโภชนากร ร่วมถ่ายทอดความรู้และเชิญผู้ป่วย Stroke ครอบครัวคุณสิฎฐณัฎฐ์ วราโชติชนกานต์ ที่ได้รับการรักษาอย่างทันเวลา และช่วยส่งต่อกำลังใจให้กับครอบครัวอื่นๆ ที่กำลังเผชิญกับโรคนี้อยู่…


สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์สมองและระบบประสาท
ชั้น 1 และชั้น 2 โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล
ทุกวัน
จันทร์ - ศุกร์ 07:00 - 18:00 น.
เสาร์ - อาทิตย์ 07:00 - 17.00 น.

แชร์