แอบอ้างชื่อโรงพยาบาลกรุงเทพขายสินค้าออนไลน์

< 1 นาทีในการอ่าน
แอบอ้างชื่อโรงพยาบาลกรุงเทพขายสินค้าออนไลน์

แชร์

เนื่องจากมีการนำภาพบุคลากรทางการแพทย์และเครื่องหมายการค้าของโรงพยาบาลกรุงเทพ ไปแอบอ้างใช้โฆษณาขายเครื่องวัดออกซิเจนผ่านช่องทางออนไลน์

จึงขอเรียนให้ทราบว่า โรงพยาบาลมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด และขอให้ทุกท่านติดตามข่าวสารผ่านช่องทางการสื่อสารของโรงพยาบาลกรุงเทพเท่านั้น
เพื่อป้องกันข้อมูลที่ผิดพลาดและมิจฉาชีพ

ทั้งนี้ ขอความกรุณางดโทรสอบถามเพื่อสงวนคู่สายสำหรับผู้ป่วยและผู้ป่วยฉุกเฉินเท่านั้น

ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2564


ขอให้ติดตามข่าวสารของทางโรงพยาบาลกรุงเทพ ผ่านช่องทางดังนี้

แชร์