เปลี่ยนสถานที่ฉีดวัคซีน COVID-19 สำหรับผู้ที่มีนัดฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ผ่านระบบหมอพร้อมที่โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่

1 นาทีในการอ่าน
เปลี่ยนสถานที่ฉีดวัคซีน COVID-19 สำหรับผู้ที่มีนัดฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ผ่านระบบหมอพร้อมที่โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่

แชร์

ขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่ฉีดวัคซีน COVID-19 สำหรับผู้ที่มีนัดฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ผ่านระบบหมอพร้อมที่โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

 

โดยขอให้ท่านเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน โรงพยาบาลกรุงเทพ – ศูนย์การค้าสยามพารากอน (รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5) ในวันและเวลานัดหมายเดิม เนื่องจากโรงพยาบาลกรุงเทพมีความจำเป็นต้องใช้สถานที่รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์เพื่อดูแลผู้ป่วยและผู้ป่วยวิกฤติในสถานการณ์โควิด-19 จึงมีความจำเป็นต้องปิดบริการศูนย์ฉีดวัคซีน COVID-19 โรงพยาบาลกรุงเทพ
 
ขออภัยในความไม่สะดวกและขอขอบคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้

ทั้งนี้ขอให้ท่านติดตามข้อมูลผ่านช่องทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลกรุงเทพและติดตามข่าวสารจากช่องทาง Official ของโรงพยาบาลกรุงเทพเท่านั้น

โปรดระมัดระวังในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่อาจจะเป็นการกระทำโดยมิจฉาชีพได้

ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2564

แชร์