โรงพยาบาลกรุงเทพ คว้ารางวัล 2022-2023 THAILAND’S MOST ADMIRED COMPANY บริษัทที่น่าเชื่อถือที่สุด กลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน

1 นาทีในการอ่าน
โรงพยาบาลกรุงเทพ คว้ารางวัล 2022-2023 THAILAND’S MOST ADMIRED COMPANY บริษัทที่น่าเชื่อถือที่สุด กลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน

แชร์

พญ.เมธินี ไหมแพง รองประธานคณะผู้บริหาร กลุ่ม 1 และผู้อำนวยการ รพ.กรุงเทพ รับรางวัล Thailand’s Most Admired Company บริษัทที่น่าเชื่อถือที่สุด กลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน โดยนิตยสาร BrandAge คัดเลือกที่สุดขององค์กรธุรกิจ จากเกณฑ์ ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation), ความสามารถในการดำเนินธุรกิจ (Business Performance), ภาพลักษณ์แบรนด์ของกิจการ (Corporate Image), การบริหารการจัดการ (Management), ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate CSR) และการบริการที่ดี (Excellence Service) เนื่องจากเป็นโรงพยาบาลที่มีระบบการดูแลคนไข้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นองค์กรที่มีผลการดำเนินธุรกิจดีเยี่ยม 

 

โรงพยาบาลกรุงเทพ ยกระดับการรักษาให้เป็น “มากกว่าโรงพยาบาล” 

นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์กับการให้บริการ เป็น Your Healthcare Intelligence

นำความเชี่ยวชาญที่มีมาอย่างยาวนาน มาดูแลสุขภาพทั้งกายและใจแบบองค์รวม

โดยคำนึงถึงความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นหัวใจสำคัญ


อ่านบทสัมภาษณ์ พญ.เมธินี ไหมแพง 

รองประธานคณะผู้บริหาร กลุ่ม 1 และผู้อำนวยการ รพ.กรุงเทพ ได้ที่ http://bit.ly/3WjIXdb

แชร์