สารสื่อประสาทในสมองกับโรคซึมเศร้า

1 นาทีในการอ่าน
สารสื่อประสาทในสมองกับโรคซึมเศร้า

แชร์

รู้จักสารสื่อประสาท

สารสื่อประสาท เป็นสารเคมีที่ใช้ในการรับส่งข้อมูลระหว่างเซลล์ประสาทตัวหนึ่งไปยังอีกตัวหนึ่งสารเคมีในสมองกับโรคซึมเศร้า

สารเคมีในสมองที่เกี่ยวข้องกับโรคซึมเศร้าที่สำคัญ ได้แก่

 1. อะเซทิลโคลน (Acetylcholine)

 2. ซีโรโทนิน (Serotonin)

 3. นอร์เอพิเนฟริน (Norepinephrine)

 4. โดพามีน (Dopamine)ปัจจัยโรคซึมเศร้า

ปัจจุบันพบว่าผู้ป่วยโรคซึมเศร้ามีความบกพร่องในการปรับระดับและการประสานงานร่วมกันของระบบสารสื่อประสาทในสมองเหล่านี้และในระยะยาวการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลโดยตรงต่อเซลล์ประสาทในสมอง อย่างไรก็ตามโรคซึมเศร้าไม่ได้มีสาเหตุแต่จากปัจจัยใดปัจจัยหนึ่ง ยังมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่สำคัญอื่น ๆ เช่น

 1. กรรมพันธุ์

 2. ปัจจัยทางจิตสังคม ซึ่งได้แก่

  • ความเครียดจากเหตุการณ์ในชีวิต

  • สิ่งแวดล้อม

  • การเลี้ยงดู

  • ลักษณะนิสัย

  • บุคลิกภาพ

 


สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์จิตรักษ์ โรงพยาบาลกรุงเทพ
ชั้น 5 อาคาร C โรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดให้บริการ ทุกวัน เวลา 08.00 – 18.00 น.

แชร์