การสื่อประสาทในสมอง กับ โรคซึมเศร้า

1 นาทีในการอ่าน
การสื่อประสาทในสมอง กับ โรคซึมเศร้า

แชร์

สารสื่อประสาท เป็นสารเคมีที่ใช้ในการรับส่งข้อมูลระหว่างเซลล์ประสาทตัวหนึ่งไปยังอีกตัวหนึ่ง สารเคมีในสมองที่เกี่ยวข้องกับโรคซึมเศร้าที่สำคัญ ได้แก่

 1. อะเซทิลโคลน (Acetylcholine)

 2. ซีโรโทนิน (Serotonin)

 3. นอร์เอพิเนฟริน (Norepinephrine)

 4. โดปามีน (Dopamine)

ปัจจุบันพบว่าผู้ป่วยโรคซึมเศร้ามีความบกพร่องในการปรับระดับและการประสานงานร่วมกันของระบบสารสื่อประสาทในสมองเหล่านี้ และในระยะยาวการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีการส่งผลโดยตรงต่อเซลล์ประสาทในสมอง อย่างไรก็ตาม โรคซึมเศร้านั้นไม่ได้มีสาเหตุแต่จากปัจจัยใดปัจจัยหนึ่ง ยังมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่สำคัญอื่นๆ เช่น

 1. กรรมพันธุ์

 2. ปัจจัยทางจิตสังคม ซึ่งได้แก่

  • ความเครียดจากเหตุการณ์ในชีวิต

  • สิ่งแวดล้อม

  • การเลี้ยงดู

  • ลักษณะนิสัย

  • บุคลิกภาพ

 


สอบถามเพิ่มเติมที่

แชร์