ท่อน้ำตาอุดตัน รักษาได้ไร้แผลเป็น

2 นาทีในการอ่าน
ท่อน้ำตาอุดตัน รักษาได้ไร้แผลเป็น

แชร์

ระบบการระบายน้ำตา

ระบบการระบายน้ำตาทำงานโดยต่อมน้ำตา ซึ่งผลิตน้ำตาเพื่อหล่อเลี้ยงและเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ดวงตา ตั้งอยู่บริเวณส่วนบนของเปลือกตา ปกติน้ำตาจะไหลออกจากต่อมน้ำตามารวมกันบริเวณท่อน้ำตา ซึ่งอยู่บริเวณหัวตาบนและล่าง ท่อน้ำตานี้จะรวมเป็นท่อเดียวกันแล้วระบายน้ำตาลงถุงน้ำตาบริเวณด้านข้างข้างจมูก แล้วจึงระบายน้ำตาลงท่อน้ำตาบริเวณจมูก หากมีการอุดกั้นท่อน้ำตาบริเวณใดบริเวณหนึ่งจะทำให้ไม่สามารถระบายน้ำตาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้มีน้ำตาไหลตลอดเวลา ระคายเคืองตา และเพิ่มความเสี่ยงต่อการอักเสบและติดเชื้อบริเวณดวงตาได้


ภาวะท่อน้ำตาอุดตัน

ภาวะท่อน้ำตาอุดตันสามารถพบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ ท่อน้ำตาอุดตันในเด็กพบในเด็กทารกมากกว่า 5% แพทย์จะแนะนำให้นวดตาเพื่อเปิดท่อน้ำตา ทารกส่วนใหญ่มากกว่า 90% ภาวะท่อน้ำตาอุดตันจะหายไปภายใน 1 ปีหลังคลอด


สาเหตุท่อน้ำตาอุดตัน

 • ท่อน้ำตาอุดตันในเด็ก ส่วนใหญ่เกิดจากลิ้นเปิดปิดบริเวณท่อน้ำตาไม่เปิด
 • ท่อน้ำตาอุดตันในผู้ใหญ่ เกิดจากอายุที่เพิ่มขึ้นอาจส่งผลให้รูเปิดระบายน้ำตาบริเวณหัวตาแคบลง การได้รับบาดเจ็บบริเวณตา จมูก การติดเชื้อ หรือเกิดจากการเป็นเนื้องอกมากดบริเวณท่อน้ำตา

อาการท่อน้ำตาอุดตัน

 • น้ำตาไหลตลอดเวลา

 • มีอาการตาแดง

 • มีการอักเสบติดเชื้อบริเวณตาบ่อยครั้ง

 • ปวด บวม บริเวณกระจกตา

 • มีขี้ตา หรือมีหนองบริเวณรอบตา

 • เปลือกตาบวมแดง


การวินิจฉัยท่อน้ำตาอุดตัน

แพทย์จะซักประวัติ ตรวจตา และบริเวณจมูกด้านใน หากสงสัยว่าท่อน้ำตาอุดตัน แพทย์จะทำการตรวจเพิ่มเติมเพื่อหาบริเวณที่ท่อน้ำตาอุดตัน


การตรวจเพื่อวินิจฉัยท่อน้ำตาอุดตัน มีดังนี้คือ

 • ตรวจการระบายของน้ำตา โดยการหยดสีบริเวณตาเพื่อตรวจสอบการระบาย เมื่อเวลาผ่านไป 5 นาที หากมีการอุดตันของท่อน้ำตา สีที่หยดส่วนใหญ่ยังคงอยู่บริเวณตาไม่ระบายออกไป
 • การใช้เข็มขนาดเล็กปลายตัดไม่คมล้างรูเปิดของท่อน้ำตาบริเวณหัวตาบนและล่าง แล้วฉีดน้ำเกลือลงไป ปกติน้ำเกลือจะไหลลงคอ แต่หากมีการอุดตันของท่อน้ำตา น้ำเกลือจะเอ่อล้นกลับมาบริเวณท่อน้ำตา ในบางครั้งวิธีนี้ก็สามารถรักษาท่อน้ำตาอุดตันไปในตัว
 • การฉีดสารทึบรังสี แล้วตรวจด้วยเครื่อง CT หรือ MRI เพื่อหาสาเหตุและตำแหน่งของการอุดตัน

 

การรักษาท่อน้ำตาอุดตัน

การรักษาท่อน้ำตาอุดตันจะรักษาตามสาเหตุการอุดตันของท่อน้ำตา ได้แก่

 • หากสงสัยว่ามีการติดเชื้อ แพทย์จะให้ยาฆ่าเชื้อ

 • สังเกตอาการและการนวดในเด็กทารกที่มีท่อน้ำตาอุดตัน โดยจะแนะนำให้ผู้ปกครองนวดบริเวณหัวตาให้ทารกและสังเกตอาการ ซึ่งทารกส่วนใหญ่จะมีอาการดีขึ้น หรือหากเกิดจากการได้รับบาดเจ็บ แพทย์จะแนะนำให้สังเกตอาการ หากการบาดเจ็บหายไปส่วนใหญ่แล้วการระบายของท่อน้ำตาจะกลับมาทำงานปกติ

 • การใช้เข็มขนาดเล็กไม่คมสอดลงบริเวณรูเปิดของท่อน้ำตาบนและล่าง แล้วใช้น้ำเกลือฉีดล้างลงท่อน้ำตา

 • หากการอุดตันเกิดจากเนื้องอก การรักษาจะมุ่งเน้นไปที่การรักษาเนื้องอก แพทย์อาจทำผ่าตัดเพื่อเอาเนื้องอกออก หรือรักษาโดยวิธีอื่น ๆ เพื่อทำให้เนื้องอกเล็กหรือเหี่ยวลง

 • การผ่าตัดเพื่อรักษาท่อน้ำตาอุดตัน Dacryocystorhinostomy แบ่งเป็น 2 แบบ คือ

 1. การผ่าตัดแบบดั้งเดิม โดยผ่าตัดเปิดแผลบริเวณด้านข้างของจมูก เพื่อระบายท่อน้ำตาและเย็บแผล ข้อเสียคือทำให้เกิดแผลเป็นได้

 2. การผ่าตัดส่องกล้อง (Endoscopic Dacryocystorhinostomy) แพทย์จะผ่าตัดโดยใช้กล้องขนาดเล็กใส่เข้าไปด้านในจมูกเพื่อเปิดท่อระบายน้ำตา  ซึ่งโรงพยาบาลกรุงเทพรักษาท่อน้ำตาอุดตันด้วยวิธีการส่องกล้อง เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผ่าตัด ไม่ทำให้เกิดแผลเป็น และช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็ว


สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลกรุงเทพ
ชั้น 5 อาคารโรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดให้บริการ ทุกวัน เวลา 08.00 – 16.00 น.

แชร์