อบรมครรภ์คุณภาพ "บทบาทคุณพ่อ"

< 1 นาทีในการอ่าน
อบรมครรภ์คุณภาพ "บทบาทคุณพ่อ"

แชร์

การตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจในทุกระยะตั้งครรภ์
นอกจากนี้ สามีเป็นอีกหนึ่งคนที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยแบ่งเบาภาระภรรยาได้เป็นอย่างดี

ที่ รพ.กรุงเทพ มีสูตินรีแพทย์มากประสบการณ์ที่ช่วยให้ความรู้แก่คุณแม่ท้องและคุณสามีไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกิน วิธีปฏิบัติตัวเพื่อเตรียมพร้อมตั้งครรภ์อย่างถูกต้อง


สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์สุขภาพสตรี
ชั้น 2 อาคาร D โรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00 - 20.00 น.

แชร์