MIS-C อาการต้องระวังหลังเด็กหายจากโควิด-19

1 นาทีในการอ่าน
MIS-C อาการต้องระวังหลังเด็กหายจากโควิด-19

แชร์

ในเด็กที่ป่วยเป็นโควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นน้อยหรือเป็นมาก หลังหายจากโควิด-19 อาจต้องเผชิญกับ MIS-C กลุ่มอาการอักเสบหลายระบบที่เป็นภาวะแทรกซ้อนรุนแรงหลังติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งจำเป็นต้องรีบรักษาโดยเร็ว หากละเลยอาจรุนแรงถึงชีวิตได้

รู้จัก MIS-C

MIS-C หรือ Multisystem Inflammatory Syndrome in Children คือ กลุ่มอาการอักเสบหลายระบบที่เป็นภาวะแทรกซ้อนรุนแรงหลังเด็กหายจากการติดเชื้อโควิด-19 เริ่มมีอาการได้ตั้งแต่ระยะหายจากโรคจนถึงหลังติดเชื้อ 2 – 6 สัปดาห์ ส่วนใหญ่พบในเด็กผู้ชายมากกว่าเด็กผู้หญิง 


อาการ MIS-C

อาการของ MIS-C อาจเป็นหลายระบบร่วมกันได้ โดยผู้ปกครองต้องหมั่นสังเกตเด็ก ได้แก่

 • อาการคล้ายโรคคาวาซากิ ได้แก่ 
  • ไข้ 
  • ผื่น 
  • ตาแดง 
  • มือ เท้าบวมแดง 
  • ปากแดง แห้ง แตก 
  • ต่อมน้ำเหลืองโต
 • อาการระบบทางเดินหายใจ ได้แก่
  • ปอดอักเสบ
 • อาการระบบทางเดินอาหาร ได้แก่
  • ปวดท้อง
  • ท้องเสีย ถ่ายเหลว
  • คลื่นไส้
  • อาเจียน
  • ลำไส้อักเสบ
  • ตับอักเสบ
  • อาการคล้ายไส้ติ่งอักเสบ
 • อาการระบบหัวใจและหลอดเลือด ได้แก่
  • หายใจหอบ เหนื่อย
  • หัวใจเต้นเร็ว
  • หลอดเลือดอุดตัน
 • อาการระบบประสาท ได้แก่
  • ปวดศีรษะ
  • เยื่อหุ้มสมองอักเสบ

MIS-C อาการต้องระวังหลังเด็กหายจากโควิด-19

ตรวจวินิจฉัย MIS-C

หากพ่อแม่ผู้ปกครองสังเกตเห็นอาการผิดปกติของเด็กหลังหายจากโควิด-19 ควรต้องรีบพบแพทย์ทันที โดยอาจมีการตรวจปอด ตรวจช่องท้อง ตรวจระบบประสาท ตรวจน้ำไขสันหลัง เป็นต้น นอกจากนี้หากมีอาการรุนแรงอาจต้องอยู่ในโรงพยาบาลระหว่างรอผลตรวจ 


การรักษา MIS-C

หัวใจของการรักษา MIS-C คือ ลดการอักเสบและป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้น โดยในการรักษาเด็กจะต้องไม่มีภาวะแทรกซ้อนอื่น แพทย์จะทำการรักษาตามอาการ เพื่อป้องกันการอักเสบกลับเป็นซ้ำ ควบคุมและปรับการตอบสนองของภูมิคุ้มกัน และต้องติดตามอาการต่อเนื่องในระยะยาวอย่างน้อย 1 ปี


อย่างไรก็ตามพ่อแม่ผู้ปกครองไม่ควรชะล่าใจหมั่นสังเกตอาการเจ้าตัวเล็กหลังหายจากโควิด-19 อย่างใกล้ชิด เพราะหากตกอยู่ในภาวะ MIS-C อาจทำให้ทรุดลงอย่างรวดเร็วและถึงแก่ชีวิตได้


 


สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลกรุงเทพ
ชั้น 4 อาคาร B โรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดบริการทุกวัน เวลา 07.00 - 20.00 น.

แชร์