ฝึกจิตใจ ด้วยหลัก MINDFULNESS

< 1 นาทีในการอ่าน
 ฝึกจิตใจ ด้วยหลัก MINDFULNESS

แชร์

เครียดนักก็พักหน่อย ด้วยการฝึก MINDFULNESS ฝึกสติให้แข็งแรง  พร้อมที่จะรับมือกับสิ่งต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในช่วงวิกฤติโควิด-19 กับ คุณรชต ถนอมกิตติ นักจิตวิทยาพัฒนาการ ศูนย์จิตรักษ์ โรงพยาบาลกรุงเทพ

 
การฝึกใจให้อยู่กับกิจกรรมที่เกิดขึ้น อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของความสุขเล็ก ๆ ได้ที่สามารถเกิดขึ้นได้ในช่วงวิกฤติโควิด-19


สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์จิตรักษ์ โรงพยาบาลกรุงเทพ
ชั้น 5 อาคาร C โรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดให้บริการ ทุกวัน เวลา 08.00 – 18.00 น.

แชร์