เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

1 นาทีในการอ่าน
เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

แชร์

ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพมีทีมแพทย์ให้การดูแลและตรวจวินิจฉัย ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ ตรวจและรักษาปัญหาที่เกิดขึ้น ให้การวินิจฉัยภาวะผิดปกติสำหรับทารกในครรภ์ก่อนคลอด ปัญหาแทรกซ้อน เช่น ตั้งครรภ์แฝด การคลอดก่อนกำหนด ภาวะครรภ์เป็นพิษ และมีเลือดออกก่อนเจ็บครรภ์จากภาวะรกเกาะต่ำ

 ทีมสูติ-นรีแพทย์พร้อมด้วย ทีมกุมารแพทย์ที่มีประสบการณ์ สามารถให้การดูแลรักษาทารกที่คลอดก่อนกำหนด หรือมีภาวะแทรกซ้อนได้ ด้วยอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยครบถ้วน บรรยากาศใหม่ของห้องผ่าตัดผ่านกล้องนรีเวช Hi-dep มีประสิทธิภาพ โอกาสในการติดเชื้อและเสียเลือดน้อยกว่า นอกจากนี้ยังมีเครื่องอัลตราซาวด์ 4 มิติ รุ่นใหม่ล่าสุด Voluson E8 ที่สามารถตรวจดูลูกน้อยได้ 3 มิติ 3 มุม ซึ่งจะช่วยให้แพทย์ได้ข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพในการแปลผลชัดเจนขึ้น ทุกห้องตรวจมีความสะดวกสบายเป็นส่วนตัว พร้อมด้วยวิสัญญีแพทย์ที่ให้การดูแลการคลอดแบบไม่เจ็บ และกรณีที่ต้องผ่าตัดคลอด 

 

บริการครอบคลุมที่ศูนย์สูติ-นรีโรงพยาบาลกรุงเทพประกอบด้วย

  • ตรวจเช็คร่างกาย ตรวจมะเร็งปากมดลูกและเต้านม
  • ตรวจหาโรคและความผิดปกติของทารก
  • ดูแลทารกที่คลอดก่อนกำหนด หรือมีอาการป่วยหลังคลอด
  • การคลอดแบบธรรมชาติและแบบผ่าตัด
  • การท้องนอกมดลูก
  • ส่องกล้องตรวจปากมดลูก

      โรงพยาบาลกรุงเทพมีทีมสูติ-นรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่ให้การดูแลรักษา และในกรณีจำเป็นตลอด 24 ชั่วโมง


 

สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์สุขภาพสตรี
ชั้น 2 อาคาร D โรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดบริการทุกวัน เวลา 7.00 - 20.00 น.

แชร์