การผ่าตัดปอดโดยใช้กล้องส่อง

2 นาทีในการอ่าน
การผ่าตัดปอดโดยใช้กล้องส่อง

แชร์

โรคปอด เป็นโรคที่พบบ่อย ในการวินิจฉัยโรค ส่วนใหญ่เราวินิจฉัยได้จากอาการ อาการแสดง การตรวจเลือด การตรวจเสมหะ และการตรวจทางรังสีทรวงอก ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเอกซเรย์ธรรมดา เพียงแค่นี้ ส่วนใหญ่ ก็พอบอกสาเหตุของโรค และให้การรักษาได้แล้ว แต่บางคราว แพทย์ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ก็อาจขอตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Computer Scan หรือ CT Scan) หรือตรวจสมรรถภาพปอดด้วยก็ได้ แต่ก็มีผู้ป่วยบางราย ที่ต้องการชิ้นเนื้อมาตรวจ เพื่อการวินิจฉัยโรคที่แน่นอน ชิ้นเนื้อซึ่งมองเห็นในหลอดลม อาจตัดออกมาได้โดยใช้ การส่องกล้อง ที่เรียกว่า Bronchoscopy ส่วนกรณี ที่โรคอยู่ในเนื้อปอด ในสมัยก่อนต้องผ่าตัดเปิดทรวงอก ที่เรียกว่า Thoracotomy ลงไป เพื่อเข้าไปเอาชิ้นเนื้อออกมา

ในระยะหลัง ที่การแพทย์ก้าวหน้ามากขึ้น การใช้เข็มเจาะ เอาเอาชิ้นเนื้อมาตรวจ (Needle Aspiration หรือ Biopsy) ทำกันมากขึ้น มักทำในรายที่เป็นก้อนเนื้อ ถ้าก้อนมีขนาดเล็ก ก็ใช้อัลตร้าซาวด์หรือ CT-Scan ช่วยดูแนวทางของเข็ม ทำให้เจาะตรงก้อนเนื้อ และได้ผลมากขึ้น ถ้าทำไม่ได้ก็ใช้ตัดชิ้นเนื้อมาตรวจ โดยเจาะรูที่ผนังทรวงอก และส่องกล้องเข้าไปตัดชิ้นเนื้อออกมาที่เรียกว่า Thoracoscopy เช่นเดียวกับการรักษาโรคปอด ส่วนใหญ่ก็เป็นการรักษาทางยา มีส่วนน้อยที่ต้องใช้การผ่าตัด ส่วนใหญ่มักเป็นก้อนเนื้อโดยเฉพาะมะเร็งปอด ซึ่งสมัยก่อน ต้องเปิดทรวงอก เพื่อตัดก้อนเนื้อออกมา นอกนั้นมีการผ่าตัดเอาถุงลมที่ โป่งออก (Bleb หรือ Bullous) หรือเย็บถุงลมที่แตก ลมรั่วเข้าไปในช่องบุเยื่อหุ้มปอด (Pneumothorax)


Thoracotomy คือ อะไร

Thoracotomy คือ การผ่าตัดเปิดลงไปในช่องทรวงอก ซึ่งอวัยวะมีทั้งปอด หัวใจและอวัยวะอื่นๆ อีก การเปิดทรวงอกในการผ่าตัด Thoracotomy นั้นมักทำ 2 วิธี คือ เข้าบริเวณแนวกลาง (Median Sternotomy) และเข้าทางด้านข้าง (Lateral Approach)

การตัดปอด (Lung Resection) ก่อนอื่นเราควรทราบเรื่องกายวิภาคศาสตร์ของปอด เมื่อหลอดลมใหญ่แยกเข้าไปในปอดซ้ายและขวา ก็จะแบ่งตัวไปเลี้ยงปอดกลีบต่าง (Lobar Bronchus) โดยที่ปอดนอกจากแบ่งเป็น ข้างขวาและข้างซ้ายแล้ว ปอดข้างขวายังแบ่งออกเป็น 3 กลีบ ข้างซ้ายมี 2 กลีบ จากนั้นหลอดลมที่เลี้ยงปอดแต่ละกลีบ ก็จะแบ่งตัวออกไปเลี้ยงปอดกลีบย่อยที่ทางการแพทย์เรียกว่า Segment ซึ่งมีข้างละ 10 Segment ปอดซ้ายทั้งกลีบบนและล่างมีกลีบละ 5 Segment ส่วนกลีบขวาโดยที่แบ่งเป็นสามกลีบ กลีบบนจึงมี 3 Segment กลีบกลางมี 2 Segment และกลีบล่างมี 5 Segment

การตัดปอดนั้นจะตัดออกมากน้อยแค่ไหนแล้วแต่แพทย์จะพิจารณา ถ้าตัดปอ ด ออกทั้งข้าง เช่น ข้างขวาหรือข้างซ้ายก็ตาม เรียก Pneumonectomy ตัวที่บ่งว่าจะตัดปอดออกแค่ไหนนั้นนอกจากขนาดของก้อนที่ต้องเอาออก และลักษณะของเซลล์ว่าร้ายแค่ไหน ไปที่ไหนในปอดแล้วยังแล้ว ตัวสำคัญอีกอย่างก็คือ ตำแหน่งก้อนกับหลอดลม ถ้าไม่สัมพันธ์กับหลอดลม ก้อนมีขนาดเล็ก อาจทำ Wedge Resection ตามรูปซ้ายบน หรือตัดเอาชิ้นเนื้อมาตรวจเฉย ๆ ถ้าก้อนนั้นอยู่ที่หลอดลมลมของปอดกลีบย่อยก็ต้องทำ Segmental Resection ตามรูปขวาบน ถ้าก้อนอยู่ที่หลอดลมของกลีบปอดก็ต้องทำ Lobectomy ตามรูปล่างซ้าย แต่ถ้ากินถึงหลอดลมใหญ่ซ้ายหรือขวาก็ต้องทำ Pneumonectomy


การผ่าตัดโดยใช้กล้องส่อง

วิธีนี้เรียกว่า Video Assisted Thoracic Surgery (VATS) ซึ่งเริ่มทำกันมากขึ้น ในปัจจุบันการผ่าตัดนี้ใช้แทนการผ่าตัด Thoracotomy ซึ่งใช้กันมาแต่เดิม ถ้าการผ่าตัดไม่ใหญ่เกิน Segmental Resection แต่คนที่ชำนาญอาจทำ Lobectomy ได้ ซึ่งเมื่อเทียบกับ Thoracotomy แล้วนอกจากแผลผ่าตัดเล็กกว่าแล้วและ อันตรายน้อยกว่า เจ็บตัวน้อยกว่า อยู่โรงพยาบาลสั้นกว่า คือ อยู่โรงพยาบาลไม่เกิน 2-3 วันแทนที่จะเป็น 7-12 วัน กลับไปทำงานได้เร็วกว่าคือ 7-10 วันแทนที่จะเป็น 6-8 อาทิตย์ อาการแรกซ้อนใหญ่หลังผ่าตัดน้อยกว่ามาก คือ ไม่เกิน 5% แทนที่จะเป็นถึง 30% ในการทำ Thoracotomy

ในปัจจุบัน การผ่าตัดวิธีนี้ได้ก้าวไปถึงการผ่าตัดทางเดินอาหาร กระดูกหลัง และหัวใจ และกำลังก้าวต่อไปเรื่อย ๆ


 


สอบถามเพิ่มเติมที่

แชร์