โรคน้ำย่อยกระเพาะอาหารไหลย้อนเข้าสู่หลอดคอ

1 นาทีในการอ่าน
โรคน้ำย่อยกระเพาะอาหารไหลย้อนเข้าสู่หลอดคอ

แชร์

โรคน้ำย่อยกระเพาะอาหารไหลย้อนเข้าสู่หลอดคอ (LPR) คืออะไร?

  • โรคน้ำย่อยกระเพาะอาหารไหลย้อนเข้าสู่หลอดคอ คือโรคที่เกิดจากการที่น้ำย่อยจากกระเพาะอาหารไหลย้อนเข้าไปในหลอดอาหารจน ถึงลำคอและกล่องเสียง

ถ้าไม่มีอาการเจ็บหน้าอก (Heartburn) จะถือว่าเป็นโรคนี้ไหม?

  • ผู้ป่วยโรคนี้หลายรายไม่มีอาการเจ็บหน้าอกร่วมด้วย สิ่งสำคัญคือผลกระทบของน้ำย่อยที่มีต่อกล่องเสียงและอวัยวะบริเวณลำคอและ เป็นสาเหตุที่ทำให้แสดงอาการต่างๆ

โรคน้ำย่อยกระเพาะอาหารไหลย้อนเข้าสู่หลอดคอ มีอาการอย่างไร?

  • อาการของโรคน้ำย่อยกระเพาะอาหารไหลย้อนเข้าสู่หลอดคอ ประกอบด้วยการไอแห้งๆแบบเรื้อรัง ไอกระแอมบ่อยๆเหมือนรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างติดอยู่ภายในลำคอ บางรายมีอาการเจ็บหน้าอกร่วมด้วย ในขณะที่บางรายมีอาการเสียงแหบเสียงแห้ง อาการที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งแต่พบไม่มากคือ น้ำมูกไหล ผู้ป่วยมักจะเล่าว่ามีน้ำมูกไหลผิดปกติหรือเหมือนติดเชื้อหวัด

ควรให้แพทย์ตรวจอะไร?

  • หลังการซักประวัติผู้ป่วยแล้ว ควรมีการตรวจศรีษะและคอ โดยเฉพาะภายในลำคอ จมูก และกล่องเสียง แพทย์อาจจะใช้อุปกรณ์คล้ายกล้อง (Flexible Fiberoptic Laryngoscope) ส่องดูภายในบริเวณลำคอ ถ้าพบบริเวณที่มีการอักเสบหรือมีสีแดงแสดงว่าท่านอาจจะเป็นโรคน้ำย่อยกระเพาะอาหารไหลย้อนเข้าสู่หลอดคอ

มีการตรวจทดสอบอะไรอีกบ้าง?

  • ในกรณีที่มีอาการรุนแรงและการใช้ยายังไม่ได้ผล แพทย์อาจใช้วิธีตรวจแบบวัดสภาพกรดด่าง (Ambulatory 24-hour pH Monitoring ) เพื่อวิเคราะห์สาเหตของโรค


ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ
ชั้น 2 อาคารโรงพยาบาลกรุงเทพ
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ 08.00-19.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ 08.00-15.00 น.
โทร 0 2310 3403, 1719

 


สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ
ชั้น 2 อาคารโรงพยาบาลกรุงเทพ
จันทร์-ศุกร์  8.00 – 19.00 น.
เสาร์-อาทิตย์  8.00 – 16.00 น.

แชร์