LASIK กับผู้ที่มีสายตายาวตามอายุ

2 นาทีในการอ่าน
LASIK กับผู้ที่มีสายตายาวตามอายุ

แชร์

กลุ่มคนที่มีอายุเกิน 40 ปีขึ้นไป จะมีภาวะสายตายาวตามอายุ ซึ่งเป็นความเสื่อมไปตามวัน โดยจากเดิมที่มองไกลหรือใกล้ก็ชัดได้โดยไม่ต้องมีแว่น ก็จะต้องเริ่มใส่แว่นเวลามองใกล้ หรือ ถ้าเดิมเป็นคนที่มีสายตาสั้น ยาวโดยกำเนิด หรือเอียงที่ใส่แว่นอยู่แล้ว ก็จะต้องเปลี่ยนมาใส่แว่น 2 ชั้น หรือแว่นชัดหลายระยะ ( progressive glasses) หรือ จะต้องมีแว่น 2 อัน เพื่อมองไกล 1 อัน และมองใกล้อีกอันหนึ่ง สำหรับผู้ที่ใส่ contact lens ก็จะต้องสวมแว่นอีกอันเพื่อมองใกล้ หรือต้องมีการปรับกำลังของ contact lens

กรณีที่มีสายตาสั้น ยาวแต่กำเนิด หรือเอียง และมียาวตามอายุร่วมด้วย การทำเลสิคในคนกลุ่มอายุมากกว่า 40 ปีนั้น สามารถเลือกทำได้ 3 วิธีคือ

1. Laser Blended Vision (LBV)

ซึ่งเป็นนวัตกรรมล่าสุดในการรักษาสายตายาวตามอายุ โดยลิขสิทธิ์เฉพาะเลเซอร์รุ่น MEL-80 ที่เราเลือกใช้ โดยหลังผ่าตัดแล้ว ผู้ป่วยจะสามารถมองระยะไกล ระยะกลางและใกล้ได้ดีมากขึ้นกว่า monovision ธรรมดา เนื่องจาก คุณสมบัติพิเศษของการยิงเลเซอร์ จะช่วยให้มองเห็นครอบคลุมได้หลายระยะมากขึ้น LBV นั้น สามารถใช้รักษากลุ่มคนที่มีแต่สายตายาวตามอายุเพียงอย่างเดียวได้ด้วย โดยรักษาในตาข้างเดียว หรือทั้ง 2 ข้าง ทำให้ลดการพึ่งพาแว่นอ่านหนังสือ แต่ก็มีข้อจำกัดในเรื่องระยะเวลาการใช้งานเช่นกัน

การแก้ไขแบบ LBV นั้น หลังจากผ่าตัดไปแล้วจะต้องมีการใช้เวลาปรับตัวในการใช้สายตาทั้งสองข้างซึ่งข้างหนึ่งได้รับการแก้ไขให้เป็นตาที่มองไกลและอีกข้างหนึ่งเป็นตาที่มองใกล้ สำหรับคนส่วนใหญ่ สมองส่วนที่ใช้ในการมองเห็นของคนเราจะปรับการมองเห็นโดยจะรับภาพจากตาข้างที่มองเห็นได้ชัดเจน ตาข้างที่มองไม่ชัดเจนจึงไม่เป็นปัญหาในการมองเห็น สมองจะปรับให้ใช้ตาแต่ละข้างกับการมองเห็นในระยะที่ต่างกัน เวลาที่ใช้เพื่อปรับตัวโดยเฉลี่ยประมาณ 1-3 เดือน อย่างไรก็ตามระยะเวลาในการปรับตัวอาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล เนื่องจากบางคนสามารถปรับตัวได้หลังจากสัปดาห์แรก ในขณะที่บางคนอาจใช้ระยะเวลามากกว่า 3 เดือน เพราะแต่ละคนมีความแตกต่างในการปรับตัว

2. Monovision

เพื่อแก้ไขสายตายาวตามอายุได้ด้วย โดยปกติจะทดสอบว่าตาใดเป็นตาข้างเด่น และตาข้างด้อย โดยจะทำการแก้ไขตาข้างเด่นให้มองไกลชัด ส่วนตาข้างด้อยจะยิงเลเซอร์เพื่อให้เป็นตาสำหรับมองใกล้ ทำให้เราลดการพึ่งพาแว่นลง สามารถใช้งานมองใกล้ได้โดยไม่ต้องมีแว่น ผลการรักษาจะใช้ได้ประมาณ 3-5 ปี เมื่ออายุมากขึ้นอาจต้องมีการใส่แว่นช่วยเวลามองใกล้

3. Full correction 

คือแก้ไขสายตาเพื่อให้มองไกลชัดเป็นปกติเท่านั้น ไม่ได้แก้ไขสายตายาวตามอายุ หลังทำแล้ว ผู้ป่วยก็ยังต้องใส่แว่นเวลามองใกล้

 


สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์เลสิก
ชั้น 5 อาคาร D โรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดให้บริการ
จันทร์ - เสาร์ 08.00 - 17.00 น.
อาทิตย์ 08.00 - 16.00 น.

แชร์